Tomtom+nodig+voor+precisielandbouw
Nieuws
© nieuwe oogst

Tomtom nodig voor precisielandbouw

Precisielandbouw is nu vooral geschikt voor de koplopers. Het peloton gaat er pas mee werken als het gebruiksvriendelijker is, zoals een tomtom in de auto.

Dat werd duidelijk tijdens de slotbijeenkomst van het procent IJkakker, donderdag in het Drentse Westerbork.

Het project heeft drie jaar lang data verzameld en adviesdiensten ontwikkeld op het terrein van precisielandbouw.

Kansen

Duidelijk werd dat er kansen liggen om met precisielandbouw de opbrengsten met zo'n 10 procent te verhogen en de input optimaler te benutten.

Als het gaat om de investeringsbereidheid is er echter veel twijfel. Er is onder andere gebrek aan een goede en onafhankelijke onderbouwing van de toepassing.

Vertaling lastig

Data verzamelen met sensoren, drones, vliegtuigen en dergelijke gaat redelijk goed. Een juiste vertaling van de data naar acties in het veld is een stuk lastiger.

Maar ook de data kan nauwkeuriger, vindt DLV-er Herman Krebbers. ‘Als je geen goede gegevens hebt, heb je niets.’

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.