%27Boer+moet+werken+aan+digitale+emancipatie%27
Achtergrond
© Plant Lighting

'Boer moet werken aan digitale emancipatie'

In de agribusiness worden miljarden euro's geïnvesteerd in precisielandbouw en data-analyse. Het belang van de individuele boer dreigt hierbij het onderspit te delven.

Boeren en tuinders zijn te afwachtend met het omarmen van nieuwe technologie, schrijft ABN Amro in een vrijdag verschenen rapport over smart farming. Reden is dat de voordelen en mogelijkheden van big data hen nog niet overtuigen. Door de complexiteit van de nieuwe technologie hebben ze tijd nodig om te wennen aan de nieuwe mogelijkheden en om zich te bekwamen in de toepassingen ervan.

Om dat proces te versnellen moeten brancheorganisaties, overheid, toeleveranciers en verwerkers meer aandacht besteden aan de digitale emancipatie en educatie van de boer, adviseert de bank.

Monsanto

Een concern als Monsanto gaf meer dan een miljard euro uit aan de overname van bedrijven die actief zijn in precisielandbouw en data-analyse. Ook bij Google, IBM en Amazon groeit de interesse in landbouwdata. Start-ups die zich bezighouden met agrarische data, halen bij investeerders miljoenen euro's op.

Volgens ABN Amro moet in dit technologische geweld het verdienmodel van boeren worden bewaakt. Het voornaamste is om eigenaar te blijven van de eigen data.

Informatieachterstand

'Boeren besteden onvoldoende aandacht aan de vraag hoe technologie hun positie kan versterken. Hierdoor dreigen ze een informatieachterstand op te lopen, die hun positie in de verschillende productieketens ondergraaft en waardoor ze hun fair share van de waarde dreigen mis te lopen. Om dit te voorkomen is het van belang dat er een visie en een strategie komen waarin het belang van de individuele boer centraal staat', aldus het rapport.

ABN Amro benadrukt dat boeren op lange termijn inkomsten genereren uit het verzamelen van data op hun bedrijf. De echte waarde wordt pas gegenereerd bij de toepassing van gegevens in managementadviezen of het optimaliseren van ketens.

Eigendomsrecht

'Juist hier ontstaat discussie over het eigendomsrecht over de data. Het is cruciaal dat de boer hieruit zijn aandeel ontvangt. Want krijgt hij wat hem toekomt, dan zal de kwaliteit van de data beter worden.'

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.