55+aanmeldingen+proeftuin+precisielandbouw
Nieuws
© Nieuwe Oogst

55 aanmeldingen proeftuin precisielandbouw

Voor de Nationale Proeftuin Precisielandbouw hebben zich 55 kandidaten gemeld. Begin maart is bekend welke zes akkerbouwers en vollegrondsgroentetelers zijn geselecteerd en met welke zes precisietoepassingen zij aan het werk gaan.

De kandidaten komen uit heel Nederland: van het westen van Zeeuws-Vlaanderen tot aan het Oldambt in het noordoosten van de provincie Groningen, van Zuid-Limburg tot aan Texel. Ze boeren op zand, klei, löss of veen, waarbij bedrijven met klei in de meerderheid zijn.

Uiteindelijk gaan zes geselecteerde boeren binnen het project helpen om bij zes precisielandbouwtoepassingen de hobbels in de praktijk weg te halen of te omzeilen. Zij krijgen daarbij hulp van experts van Wageningen UR en van specialisten daarbuiten.

Initiatief

De Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) is een initiatief van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om akkerbouwers en vollegrondsgroentetelers verder te helpen met precisielandbouw. Het doel is hogere opbrengsten en/of lagere kosten, minder milieubelasting en verbetering van de voedselkwaliteit.

De boeren gaan aan de slag met zes plaatsspecifieke toepassingen: bekalken en organisch materiaal toedienen, bodemherbiciden toedienen afhankelijk van de zwaarte van de grond, aardappelen poten afhankelijk van de zwaarte van de grond, loofdoden en phytophthora spuiten op basis van een vegetatie-index, stikstof bijbemesten in aardappelen en aaltjesbestrijding.

Variabele toepassingen

Wat opvalt in de aanmeldingen is dat nogal wat kandidaten met verschillende variabele toepassingen aan de gang willen. Sommigen willen met drie of vier van de toepassingen aan de slag, een enkeling zelfs met alle zes.

In hun toelichting geven de kandidaten vaak aan dat ze de eerste stappen op het gebied van precisielandbouw hebben gezet, maar nu hulp nodig hebben om daarvan daadwerkelijk profijt te trekken. Anderen staan nog aan het begin.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.