Agrihubs+moeten+digitalisering+versnellen
Achtergrond
© Tony Tati

Agrihubs moeten digitalisering versnellen

Met de bouw van een Europees netwerk van digitale innovatiehubs moet de toepassing van computertechnieken in de land- en tuinbouw en voedingssector worden versneld. Het project moet ertoe leiden dat opgedane kennis wordt gedeeld met collega-boeren en -tuinders met dezelfde uitdagingen of ambities.

Het project SmartAgriHubs streeft uiteindelijk naar een pan-Europees netwerk van circa vierhonderd digitale innovatiehubs. Deze moeten samen het potentieel van digitalisering ontsluiten, om zo een acceleratie van innovatie in de land- en tuinbouw te realiseren.

'Met de vierhonderd hubs dekken we alle regio's af. Voor Nederland kun je denken aan een hub in het noorden, midden en zuiden van het land', zegt Sjaak Wolfert, onderzoeker Informatiesystemen & ICT aan Wageningen University & Research.

Ontmoetingsplekken

De hubs kun je zien als knooppunten waar kenniscentra als universiteiten en hogescholen, marktpartijen, onderzoekers, boeren en tuinders elkaar kunnen treffen. Dit hoeven niet per se fysieke locaties te zijn, zoals een kantoor. Het kunnen ook online platformen zijn waar kennisoverdracht plaatsvindt of waar een boer terechtkan met een digitaal vraagstuk.

Innovaties liggen in de praktijk nog te ver van het erf af

Sjaak Wolfert, onderzoeker Informatiesystemen & ICT bij Wageningen University & Research

'Het uitgangspunt achter de innovatiehubs is dat er op dit moment in Europa al veel projecten lopen rond de digitale transformatie van de landbouw. In de praktijk liggen deze toch vaak nog ver van het boerenerf af. Een Nederlandse boer komt ook niet snel in aanraking met een oplossing die bijvoorbeeld in Spanje is bedacht', zegt Wolfert.

Volwassenheid

Momenteel zijn er zo'n 140 Europese digitale agrifoodtrajecten geïdentificeerd die kunnen dienen als innovatiehub. Wel loopt hierbij het niveau van 'volwassenheid' van de hubs nog uit elkaar. 'Het doel is om ze allemaal omhoog te krikken en het netwerk uit te breiden.'

Het Europese netwerk moet ook de toegang tot subsidies vergemakkelijken, volgens Wolfert. Nu wordt dat nog weleens gezien als een bottleneck. 'Het is soms een hele toer om bij een subsidiepotje te komen. We moeten voorkomen dat ondernemers daardoor afhaken.'

Uiteindelijk moet de kracht van het Europese netwerk gaan schuilen in een toegankelijke catalogus met voorbeelden van digitale toepassingen in de land- en tuinbouw en foodindustrie. Een ondernemer die zelf wil starten met een project kan daarin kijken of het al niet eerder elders in Europa is gedaan, of dat een collega er al mee bezig is. Ook kunnen aanbieders van data en software er een plek krijgen.

Vierde industriële revolutie

SmartAgriHubs zal volgens betrokken experts niet alleen het concurrentievermogen en de duurzaamheid van de Europese agrofoodsector vergroten. Het zal volgens betrokkenen binnen de land- en tuinbouw zorgen voor een vierde industriële revolutie.

Wolfert: 'De EU wil met SmartAgriHubs een versnelling bewerkstelligen in de digitalisering van de landbouw. Er liggen daar nog veel kansen voor onder meer het verbeteren van de efficiëntie en het behalen van milieu- of klimaatdoelen.'

SmartAgriHubs streeft naar een onderling verbonden ecosysteem waarin belanghebbenden samenwerken in de verschillende fasen van innovatie, van vroeg onderzoek tot toepassing op boerderijen. Daarom vormt het bevorderen van de dialoog tussen belanghebbenden en het verstrekken van tijdige informatie over vorderingen en behaalde resultaten de kern van de communicatieactiviteiten van het project.

Duurzaam Rendement

Voor boeren en tuinders kan door het project de toegang verbeteren tot nieuwe technieken voor bijvoorbeeld een efficiëntere bedrijfsvoering, duurzaam rendement, hoger dierenwelzijn of minder medicijngebruik. Een van de experimenten zal starten met de monitoring van de ammoniakuitstoot door de veehouderij in Nederland en België.

De website van SmartAgriHubs gaat op 28 februari 2019 de lucht in.

4.000 experimenten rondom digitaliseringsproces
Het SmartAgriHubs-project krijgt voor de duur van vier jaar een cofinanciering van 20 miljoen euro van de Europese Unie. Het netwerk bouwt voort op reeds bestaande projecten, zoals Internet of Food and Farm (IoF2020). Nederland zit in het cluster Noord-West Europa, samen met Duitsland, België en Luxemburg. Binnenkort zal meer bekend worden over welke digitale innovatiehubs binnen dat cluster zijn aangemerkt. De verwachting is dat via 4.000 experimenten meer dan 2 miljoen boerenbedrijven erbij betrokken zullen zijn, waardoor het digitaliseringsproces beter gaat aansluiten bij de behoefte van boer en tuinder. Het toegankelijk maken van digitalisering staat daarbij centraal.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.