Plannen+voor+AgriDrone%2Dcentrum+in+Noord%2DHolland
Nieuws
© Han Reindsen

Plannen voor AgriDrone-centrum in Noord-Holland

Samenwerkingsverband Greenport Noord-Holland Noord wil een Agri Drone-centrum opzetten. Dit moet een regionaal project worden voor agrariërs die een drone willen gebruiken.

‘Voor precisielandbouw worden deze vliegtuigjes belangrijk’, zegt kweker Martijn van den Berg uit ’t Zand. Hij verwacht veel van drones. ‘Vanuit de lucht zie je dingen die je anders niet ziet. De behoefte aan bijvoorbeeld kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen kan je dan beter vaststellen. Gerichte landbouw bedrijven.’

Van den Berg is als regionaal voorzitter van Bloembollencultuur/KAVB en LTO nauw betrokken bij zeven agrarische projecten waarvoor ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden zich inzetten. De handtekeningen voor deze nieuwe samenwerking zijn een paar dagen geleden gezet. Voor dit jaar en 2020 is 160.000 euro beschikbaar voor de zeven projecten.

Over het Agri Drone-centrum zegt coördinator Carolina Deelen van Greenport: ‘Dit project staat nog helemaal in de kinderschoenen. We gaan eerst kennis verzamelen. Deskundigen nodigen wij hierbij van harte uit om te reageren. In het Agri Drone-centrum moeten kennis, techniek en praktijk samen komen en elkaar versterken.’

Vernieuwingen

De wens voor een Agri Drone-centrum leefde vooral bij ondernemers. Wethouder Theo Meskers van Hollands Kroon: ‘Doel van dit project en de zes andere initiatieven is vooral het agrarisch onderwijs beter te laten aansluiten op de vraag van het bedrijfsleven.’ Hij wijst hierbij op de vele technologische vernieuwingen in de agrarische sector. ‘De behoefte aan goed geschoold personeel groeit.’

Meskers is bestuurlijk verantwoordelijk voor de samenwerking. De projecten komen uit de koker van organisatie De Kop Werkt. Gemeenten en de provincie stellen hiervoor forse bedragen beschikbaar.

Drone-eigenaar Richard Kunis uit Westbeemster is vorig jaar begonnen met inspectievluchten boven landbouwgewassen. Op verzoek van bedrijven verzamelt hij waardevolle data. Kunis is aangesloten bij de landelijke vereniging Dronewerkers. ‘Wij zijn de loonwerkers van de toekomst’, zegt hij.

Luchthaven Eelde

Er zijn meer ontwikkelingen op dit gebied. DroneHup GAE wil samen met Groningen Airport Eelde de eerste Europese testlocatie worden voor de volledige integratie van drones en het reguliere vliegverkeer. Dit voorjaar hoopt DroneHub GAE voor het eerst een dronevlucht uit te voeren op de luchthaven in Eelde.

In de DroneHub GAE werken bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen om dronebusinesses te ontwikkelen en te faciliteren, en om innovatieve oplossingen te onderzoeken op het gebied van drones. Doel is belemmeringen voor dronetoepassingen weg te nemen, waardoor werkgelegenheid wordt gecreëerd.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.