NPPL+breidt+uit+met+robot+en+in+fruit
Nieuws
© Han Reindsen

NPPL breidt uit met robot en in fruit

De Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) breidt uit met zes telers en zes nieuwe precisietoepassingen. Telers gaan onder andere aan de slag met robots. Fruittelers kunnen volgend jaar ook deelnemen aan het project.

De introductie van robots in open teelten is bijzonder. Volgens experts is de techniek zo ver ontwikkeld dat bestaande robotplatforms toepasbaar zijn in de praktijk. Onder andere over de kosten en de capaciteit van robots spelen nog wel de nodige vragen.

Wageningen University & Research (WUR) voert de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) uit. Experts van de WUR denken dat robots qua techniek kunnen doorbreken en willen ze binnen het project een kans geven.

Robot bestrijdt aardappelopslag

De experts stellen dat de eerste robotplatforms voor onder andere onkruidbestrijding en gewasbescherming praktijkrijp zijn. Een concrete toepassing is de inzet van robots bij de bestrijding van aardappelopslag in bieten. De inzet van robots kan op termijn bijdragen aan de verdere ontwikkeling van strokenteelt en kringlooplandbouw.

De zes nieuwe precisietechnieken die telers volgend jaar in de praktijk testen, zijn beregenen op maat, sensorgestuurde gewasbescherming in fruit, monitoringssystemen in gewassen, precisiezaai in optimale bodem, strokenteelt en robottoepassingen in open teelten.

Ervaringen delen

Het NPPL-project ging in 2018 van start met zes deelnemers. Vorig jaar kwamen er zes bij en dat is ook volgend jaar het geval. In 2018 en 2019 waren akkerbouwers, vollegrondsgroentetelers en veehouders actief binnen NPPL. Voor 2020 komen er precisietoepassingen in de fruitteelt bij. Telers kunnen zich aanmelden tot vrijdag 25 oktober. De deelnemers moeten de ervaringen willen delen met collega's.

Het vierjarige NPPL-project helpt boeren en tuinders met precisielandbouw. Het doel is om rendement en voedselveiligheid te verhogen en de milieubelasting te verlagen. Deelnemers krijgen daarbij hulp van Wageningse experts.

Precisielandbouw kan helpen om de samenleving te laten zien hoe zorgvuldig telers omgaan met productiemiddelen, natuur en milieu, stelt projectleider Corné Kempenaar van de WUR. 'Die zorgvuldigheid helpt ondernemers aan de licence tot produce.'

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) financiert het project. LNV wil boeren en tuinders stimuleren om met precisietechnieken aan de slag te gaan. De verwachting is dat ondernemers er ook baat bij hebben.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.