Precisielandbouwtechniek+voor+wie+verder+wil
Analyse
© Han Reindsen

Precisielandbouwtechniek voor wie verder wil

In alle hoeken en gaten van Nederland werken ondernemers en/of onderzoekers aan de ontwikkeling van precisielandbouwtechnieken, maar in de agrarische sector nog niet in de volle breedte. Er is een tekort aan kennis, inzicht, praktijkrijpe technieken en/of interesse.

Bij precisielandbouw krijgen planten met behulp van technologie, heel nauwkeurig de verzorging die ze nodig hebben. De juiste behandelingen, op het juiste tijdstip en in precies voldoende mate. Hiervoor worden verschillende technologieën ingezet zoals gps, sensoren, ICT en robots.

Tijdens de Netwerkbijeenkomst Precisielandbouw, op 21 november bij de Forward Farm in Abbenes, kwamen betrokkenen bij elkaar om kennis over precisielandbouw uit te wisselen. Een overzicht laat zien dat er in Nederland ruim veertig projecten zijn om precisielandbouw verder te ontwikkelen.

Water en pootaardappelen

Uit de lijst aan projecten blijkt dat Wageningen University & Research en Delphy vaak projectleider zijn. Uit het overzicht komt verder naar voren dat er relatief veel aandacht is voor water (belangrijk voor een goede opbrengst) en pootaardappelen (relatief hoog saldo).

Wat de projecten gemeen hebben, is het feit dat de optimalisatie niet per perceel plaatsvindt, maar per vierkante meter of op termijn misschien per plant. Het gaat steeds om waarnemen, een diagnose stellen, beslissingen nemen en uitvoeren van werkzaamheden. Steeds met één overkoepelend doel: verdere optimalisering van de productie en verduurzaming van de teelt.

Slimme mechanisatie

Bij precisietechniek draait het niet alleen om datagedreven landbouw. Het gaat ook om slimme mechanisatie, automatisering en robotisering. In dit kader zoekt het project 'Smaragd' een oplossing voor zware en grootschalige mechanisatie. Ook akkerbouwers in de Hoeksche Waard, verenigd in de stichting HWodKa, zoeken naar lichte autonome voertuigen die bodemdegeneratie tegengaan.

In toenemende mate wordt precisielandbouw gecombineerd met bedrijfsondersteunende systemen en praten we over smart farming. Het gaat hierbij onder andere om samenwerkende robotvoertuigen die met elkaar communiceren. In de akkerbouw kan de boer één trekker of machine besturen en andere volgen deze autonoom. Dit kan zorgen voor minder bodemverdichting.

Weinig uitwisseling

Er gebeurt dus veel. De netwerkbijeenkomst concludeert echter dat er nog weinig uitwisseling is. Daarnaast constateren veel projecten dat er nog knelpunten zijn en/of de technieken nog niet praktijkrijp zijn en/of er nog vragen zijn of investeringen rendabel zijn. Kennisoverdracht via de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) kan daarbij helpen.

Wie verder wil, kan volgens onderzoekers niet zonder precisielandbouw. Voor een bredere toepassing in de sector lijkt een cursus over de basisbeginselen nodig om bij telers interesse op te wekken.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.