%27Alleen+het+onkruid+spuiten%2C+niet+het+gewas%27
Achtergrond
© Nieuwe Oogst

'Alleen het onkruid spuiten, niet het gewas'

'Gewasverzorging gaat op termijn naar plantniveau, ook al maken akkerbouwers gebruik van grote machines', zegt Leks Bolderdijk van ABdrone, onderdeel van Dronewerkers. 'Bij onkruidbestrijding gaan we alleen het onkruid zelf spuiten, niet het gewas.'

Dronewerkers is een samenwerkingsverband van zeven bedrijven. Met behulp van een eBee drone scannen ze gewassen, verzamelen ze gegevens en verwerken deze tot taakkaarten. Bolderdijk is met ABdrone actief in Noordoost-Nederland en is jaarlijks goed voor 6.000 vluchten en 30.000 hectare. Dronewerkers hebben samen een landelijke dekking en een marktaandeel van ruim 80 procent.

Dronewerkers helpen telers bij precisielandbouw: op het juiste moment en op de juiste plek de goede gewasverzorging toepassen. Bolderdijk: 'De groenheid van een gewas zegt niet alles over de verschillen binnen een perceel. Met de juiste informatie moet je tijdens het groeiseizoen plaatsspecifiek bijsturen. Als je qua gewasbescherming en bemesting overal hetzelfde doet, laat je opbrengst liggen.'

Plaatsspecifiek werken gaat in de nabije toekomst naar plantniveau, denkt Bolderdijk. 'Het is nu al mogelijk om met behulp van een drone foto's te maken waarbij je kunt inzomen op individuele planten. In een gewas kun je zo de onkruiden in het veld onderscheiden en bestrijden. Voor de praktijk is dat nog te duur, maar technisch kan het.'

Veldrobots kunnen op basis van taakkaart onkruid bestrijden

Veldspuiten

Tegelijk zijn er ontwikkelingen bij veldspuiten. Er zijn spuitbomen met spuitdoppen op een onderlinge afstand van 25 centimeter die individueel zijn aan te sturen. In combinatie met taakkaarten met pixels van circa 1 centimeter maakt dat het mogelijk om richting plantniveau te gaan werken.

'De gps-nauwkeurigheid van de veldspuit en de drone moet wel groot zijn. Met kunstmatige intelligentie kunnen we de posities in het veld kalibreren', legt Bolderdijk uit.

Dronewerkers heeft al ervaring opgedaan met een RGB-camera aan een drone die 3D-opnamen kan maken. Bij een fruitteler geven de opnamen inzicht in de hoogte van de perenbomen. Wanneer deze informatie wordt gecombineerd met opnamen van een multispectraal-camera, geeft dit zicht op de groeikracht van de fruitbomen. Door de wortels plaatsspecifiek te snijden, kan een uniformer gewas ontstaan.

Het plan van Dronewerkers is om volgend jaar zo'n honderd vluchten te maken om onkruid en aardappelopslag in gewassen beter te kunnen detecteren. 'Met een nauwkeurige toepassing van gewasbeschermingsmiddelen is een middelreductie mogelijk van wel 98 procent', denkt Bolderdijk. 'Daarbij gaan we uit van de kennis en de technieken die we nu hebben.'

Onkruidplanten

Op langere termijn ziet Bolderdijk mogelijkheden om precisielandbouw te ontwikkelen richting geautomatiseerde landbouwbedrijven. Bijvoorbeeld veldrobots die op basis van een taakkaart onkruidplanten injecteren met herbiciden. Of drones die van onkruidplantje naar onkruidplantje vliegen om deze te bestrijden.

'De potentie is er', zegt Bolderdijk, die daarover in gesprek wil met het Ctgb voor experimenten.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.