Sensoren+verbeteren+teelt+groente+en+aardappelen
Nieuws
© René Eijsink

Sensoren verbeteren teelt groente en aardappelen

Met in de inzet van sensoren en drones wil het Europese INNO-VEG-project de productie van vollegrondsgroenten en aardappelen in Nederland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk duurzaam verbeteren.

Verbeterde sensoren en dronetechnologie geven telers de kans om gewassen steeds nauwkeuriger te volgen. Technologie die al bij granen in gebruik is, wordt binnen het project nu ook getest in aardappelen en vollegrondsgroenten. Zo zijn ziekten, plagen of de verwachte opbrengst beter te monitoren.

Het Belgische instituut Inagro onderzoekt samen met de internationale partners Adas, Arvalis en Delphy de mogelijkheden van remote sensing in de groente- en aardappelteelt. Om verder na te gaan wat er mogelijk is, zoekt Inagro voor dit jaar telers die een veldproef willen aanleggen. Door de nauwe samenwerking met boeren denken onderzoekers snel in te kunnen spelen op praktische vragen.

Afrijping

In 2019 werden 48 proeven gevolgd, zowel bij groenten als bij aardappelen. Begin augustus vloog een drone over de proef en werd er per proefveld een gemiddelde NDVI-waarde bepaald. Deze waarde geeft aan hoeveel bovengrondse biomassa er fotosynthetisch actief is en dus nog goed aan het groeien is. De NDVI is vergeleken met een score voor afrijping. Er is een duidelijk verband tussen de NDVI en de afrijping van de aardappelen.

Voor de proeven in 2020 is Inagro nog op zoek naar aardappel- of vollegrondsgroentetelers die willen meewerken aan het project. Onderzoekers voeren een bodemscan uit en volgen tijdens de teelt de groei van het gewas met een drone en veldwaarnemingen.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.