Adviessysteem+helpt+akkerbouwers+bij+kiemremming
Nieuws
© DLV Advies

Adviessysteem helpt akkerbouwers bij kiemremming

Advies- en onderzoeksbedrijf Delphy ontwikkelde een adviessysteem om akkerbouwers te helpen bij de kiemremming. Met het verbod op Chloor IPC als kiemremmer, puzzelen akkerbouwers op methodes om de aardappelen in bewaring in rust te houden.

Delphy maakte het adviessysteem in opdracht van Brancheorganisatie Akkerbouw. Het systeem brengt de huidige kennis over optimale bewaring en kiemremming van aardappelen op een rij. Hierbij is dankbaar gebruikgemaakt van inbreng vanuit Agrifirm, CZAV, DLV Advies, NAO, Nedato, Van Iperen en VAVI.

Door een aantal vragen te beantwoorden, geeft het systeem voor de akkerbouwer aan wat in allerlei situaties de beste keuze is.

Er zijn vier middelen op de markt voor kiemremming of kiemregulering: 1,4Sight, Argos, Biox M en ethyleen (Restrain). Veel aspecten spelen een rol bij de optimale keuze. Sommige zijn eenvoudig, zoals het feit dat 1,4Sight niet is toegelaten in zetmeelaardappelen.


Andere middelen zijn complexer. Voor het vluchtige middel 1,4Sight is veel ruimte rond de aardappelen in de bewaring negatief, omdat het middel dan verdunt. Biox M en in mindere mate Argos hebben een vervelende sterke geur die niet fijn is voor woonhuizen dicht bij de bewaarplaats.Ook de fritesindustrie is niet bepaald gelukkig met aardappelen behandeld met deze producten.

Restrain wordt nu alleen aanbevolen bij het ras Fontane, omdat het bij sommige andere rassen de bakkleur negatief kan beïnvloeden. De komende jaren zal Restrain worden toegepast in meer rassen. De kennis en ervaring hierover wordt in de toekomst in de beslisboom verwerkt.

Meer factoren

Verder spelen onder andere een rol de gewenste bewaarduur, gevoeligheid voor inwendig kiemen, kiemlust, andere eetbare producten in dezelfde schuur, condensrisico en luchtverdeling.

Door de vragen in de beslisboom door te lopen, worden per antwoord scores gegeven per middel. De totaalscore geeft aan welk middel het meest geschikt lijkt. Overleg met de potentiële afnemer of met een adviseur bij de definitieve keuze is gewenst.

Naast de score worden diverse punten benoemd om aandacht aan te besteden en kan achtergrondinformatie worden opgevraagd. Ook worden aanbevelingen gegeven om de bewaarplaats aan te passen.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.