Grondwaterpeil+in+veenweidegebied+reguleren+via+telefoon
Nieuws
© Ida Hylkema

Grondwaterpeil in veenweidegebied reguleren via telefoon

Het grondwaterpeil in veenweidegebieden reguleren met de mobiele telefoon. Het klinkt als toekomstmuziek, maar is wel degelijk dichtbij. De app is al gemaakt en wordt momenteel getest.

Binnen het Innovatieprogramma Veen wordt op diverse manieren geëxperimenteerd om bodemdaling op veengronden een halt toe te roepen. Een methode die wordt onderzocht, is drukdrainage op agrarische percelen. Deze percelen worden vernat door (flexibel) beheer van het grondwaterpeil om de bodemdaling te stagneren.

De sturing van het grondwaterpeil op de percelen vond al automatisch plaats met een bestaande app, ontwikkeld voor het op afstand bedienen van sluizen en bruggen. Voor het Innovatie Programma Veen is deze app doorontwikkeld en neemt hij nu ook de weersvoorspelling mee.


Dit werkt als volgt: stel, je stuurt op een grondwaterstand van 30 centimeter onder maaiveld. De app houdt dit bij. Als de grondwaterspiegel te ver uitzakt, pompt het systeem automatisch water in. Als de grondwaterstand te hoog wordt, gaat het systeem draineren.

Met deze app wordt gestuurd voor de regen valt. Als er een fikse bui wordt verwacht, gaat het systeem op voorhand al water uit het perceel pompen, zodat het niet blank komt te staan. Als de grondwaterstand in het perceel namelijk al hoog is, is er weinig buffer.

Met deze app is een slag gemaakt om aan de hand van de weersvoorspelling het grondwaterpeil beter te regulieren, constateert het Innovatiecentrum. Dit komt het agrarisch landgebruik van deze percelen met drukdrainage ten goede. Het systeem bevindt zich nog in een proefstadium en is nog niet voor het boerenerf beschikbaar.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.