Overtollig+stikstof+elimineren+via+elektrodialyse
Nieuws
© Jos Thelosen

Overtollig stikstof elimineren via elektrodialyse

De start-up Mezt heeft een manier gevonden om de stikstofuitstoot sterk te verminderen via elektrodialyse. Met dit systeem wordt stikstof uit drijfmest geëxtraheerd. Bijkomend voordeel is dat de ammoniak die daarbij vrijkomt kan worden ingezet voor kunstmest en elektriciteit.

Het systeem is toepasbaar in de rundvee- en varkenssector. Volgend jaar start de eerste test op boerderijniveau.

Mezt is een start-up van Adriaan van Lieftinck, Edward Sibeijn en TU Delft, met ondersteuning van Wageningen University & Research. Het bedrijf wil met elektrodialysetechniek en een set membranen stikstof, fosfaat en kalium uit de mest halen. Daarbij stroomt de mest naast de membranen en treden geen verstoppingen op.

Positief voor CO2-voetafdruk

Ook is bij deze techniek weinig stroom nodig. Zo hoeft de mest niet te worden verhit, wat ook positief is voor de CO2-voetafdruk. Het apparaat is op het boerenerf te plaatsen.

Volgens Van Lieftinck en Sibeijn zijn van de voedingsstoffen die bij deze techniek vrijkomen concentraten te maken. Die zijn weer als kunstmestvervanger in te zetten. Ze verwachten met de techniek tussen de 50 en 95 procent van de stikstof uit de drijfmest te onttrekken.

Financiering gezocht

Mezt werkt hard aan de doorontwikkeling van het prototype en is op zoek naar funding. De start-up werkt samen met LennTech waterbehandeling, waar ook Niels van Linden werkzaam is, een van de mede-uitvinders van het patent van TU Delft. Samen met LennTech hoopt Mezt eind 2020/ begin 2021 een eerste versie te bouwen waarmee op boerderijen kan worden getest.

Ook is de start-up in gesprek met diverse veehouders over de toepassing van het apparaat. Sibeijn: 'Er zijn genoeg boeren die aan de slag willen gaan met innovatieve technologie om emissies te reduceren, dierenwelzijn te verhogen en hoge kwaliteit producten te leveren om zo een duurzaam verdienmodel voor de toekomst op te bouwen. En met de Subsidieregeling brongerichte verduurzaming stal- en managementsystemen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is hier de komende jaren ook financiële steun voor te vinden.'

Tot 70 procent stikstofreductie

Mezt denkt dat deze techniek de potentie heeft om binnen vijf jaar overtollig stikstof te elimineren en lokale, circulaire precisielandbouw mogelijk te maken. De initiatiefnemers hopen dat er eerder stappen worden gemaakt. Ze denken dat bij het toepassen van deze techniek op vijfduizend melkveebedrijven een reductie van tussen de 50 en 70 procent aan stikstofneerslag mogelijk is.

De techniek zal waarschijnlijk niet alleen in de melkveehouderij, maar ook in de varkenssector toepasbaar zijn.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.