Kwantumlandbouw+kan+zorgen+voor+vitaler+voedsel
Nieuws
© Genodics

Kwantumlandbouw kan zorgen voor vitaler voedsel

De benadering van de kwantummechanica, dat onze werkelijkheid uit trillingen en deeltjes bestaat, zou nog weleens een belangrijke aanvulling kunnen zijn op de bestaande kennis in de landbouwsector. Als agrarisch ondernemers op deze manier naar de productie gaan kijken, zal dit leiden tot vitaler voedsel, stellen kwantumlandbouwexperts Bert Carpay en Henk Kieft.

Plantengroei is onmogelijk zonder straling. Planten vangen zonlicht en zetten het om in voedsel. Dat proces wordt meestal omschreven als chemisch. Water, koolstof, zuurstof, stikstof en veel meer elementen vormen zouten, suikers, eiwitten, vetten, vezels en vitaminen.

Dat beeld van chemische reacties heeft volgens kwantumlandbouwadviseur Bert Carpay en auteur Henk Kieft van het boek Quantum Leaps in Agriculture veel opgeleverd, maar blijkt onvolledig. Er valt meer te beïnvloeden aan de kwaliteit van voedsel, als we het denken in deeltjes verrijken met het denken in golven van energie en informatie, stellen zij.

Magnetisme en elektriciteit

In planten, dieren, water en bodem spelen magnetisme en elektriciteit een grote rol. Ionen hebben een elektrische lading en die verplaatst zich in de plant. De plant is gevoelig voor magnetische invloeden. Kieft en Carpay vinden het vreemd dat uit landbouwwetenschappelijke hoek zoveel vragen komen over technieken gebaseerd op straling, golven en magnetisme. Waar in de laser- en computerwereld kwantummechanica gewoon is, wordt het toepassen van die kennis volgens hen in de landbouw te snel als 'hocus pocus' afgedaan.

Vitaliteit van voedsel is te bepalen met biofotonen

Kwantumlandbouwexperts Henk Kieft en Bert Carpay

Er is een aanzienlijke groep boeren die al gebruikmaakt van technieken uit de kwantumfysica. Kieft: 'Veel boeren gebruiken gevitaliseerd water, waarin de polaire moleculen ordelijk zijn gerangschikt en waar deze orde informatie kan dragen en overdragen. Ik schat dat 10 tot 15 procent van de boeren een apparaat heeft voor het vitaliseren van water. Koeien houden ervan. Op licht brakke gronden is aangetoond dat dit water makkelijker door aardappelen wordt opgenomen. Ze hebben minder last van droogte dan bij onbehandeld water.'

Kwantumcoheren water

Kieft zegt dat dit water kwantumcoherent is. Dat wil zeggen dat zestig tot vierhonderd watermoleculen samen stabiele clusters vormen in een bepaalde rangschikking. Elke frequentie kan clusters in andere vormen zetten.

Dezelfde moleculen kunnen een andere functionaliteit hebben. De passende ordening of de energetische lading van een stof maakt het mogelijk voor een organisme om er meer mee te kunnen. Geluidsgolven kunnen de opname van voeding beïnvloeden. Kieft geeft als voorbeeld het toedienen van bladmest na het uitzenden van frequenties rond de 5.000 hertz. De huidmondjes openen zich en daardoor ademt de plant sterker en neemt het blad de nutriënten sneller op. Zo werkt Original Sonic Bloom.

Een ander voorbeeld is Genodics. De bouw van een eiwit in een organisme kan reageren op een opeenvolging van frequenties. 'Zo'n volgorde is informatie. Die brengt de materie in vorm', legt Kieft uit. 'Het is niet voor niets in-form-atie.' Ook de doorlatendheid van celmembranen reageert volgens Kieft op frequenties.

Weerbare en robuustere producten

Bemesting, compost en voeding van hoge vitaliteit leveren weerbare en meer robuuste producten op, zo stellen Kieft en Carpay. Vitale producten zijn langer houdbaar en voedzamer. Daarbij rijst de vraag hoe die vitaliteit is te bepalen. 'Het werken met biofotonen lijkt mij de meest objectieve methode om dit te doen. De apparaten hiervoor bestaan al.'

Vitaliteit is een begrip dat hoort bij de energiehuishouding van organismen en voedsel. De beoordeling van de vitaliteit is gebaseerd op de mate waarin het voedselproduct in staat is zijn energie-inhoud vast te houden. Hoe sterker de interne orde in voedsel, hoe beter het de opgeslagen energie weet vast te houden, hoe langer het bewaarbaar is, hoe beter het smaakt en hoe vitaler het is, zeggen Kieft en Carpay.
In een biofotonencamera laat een onderzoeker een lichtflits los op twee appels. Het apparaat registreert het terugkomende licht. De meest vitale appel zal de lichtenergie langzamer teruggeven.

Carpay en Kieft verwachten dat de introductie van kwantumtechnieken in de landbouw en voedselketen het eerst zal worden aangejaagd vanuit de consument of 'een overheid die de gezondheid van de burger serieus gaat nemen'. 'De medische wereld en verzekeraars hebben er baat bij dat mensen in het ziekenhuis sneller herstellen. Daarom zien ze meerwaarde in vitale producten', stelt Carpay.

Minder vervuilende structuren

'Een evenwichtig en robuust landbouwsysteem heeft veel invloed op de kwaliteit en voedingswaarde van ons voedsel', laten Kieft en Carpay weten. Dit 'hoogcoherente voedsel' is voedsel van een gezonde bodem met een gezonde interne samenhang dat zijn voedende energie lang vasthoudt. Het bevat minder verstorende en vervuilende structuren.'

De teler kan ook de kwaliteit van compost en bemestingsproducten bepalen met de biofotonenmethode, vertellen beide heren. De kwantumlandbouw heeft meer aandacht voor de kwaliteit van grondstoffen. Kieft en Carpay zeggen dat dit meer invloed op de voedselproductie gaat krijgen. De landbouw kan volgens hen weer vooruit door voorbij het deeltjesdenken te stappen.

Verkenning van kwantumlandbouw
Henk Kieft raakte geïnspireerd door pioniers op het gebied van landbouw en fysica en bundelde de kennis daarover in het boek Quantum Leaps in Agriculture, dat is uitgegeven door Lambert Academic Publishing. Wat Kieft bijzonder boeit, is dat boeren en tuinders over de hele wereld deze ongewone technieken, die uitgaan van een bredere kijk op de natuur, al gebruiken. Ondanks de academische ingewikkeldheid van kwantumlandbouw, voelen veel telers zich aangetrokken tot de toepassing van beschikbare technieken voor de praktijk. In zijn boek probeert Kieft de logica achter kwantumlandbouw te duiden. Hij gebruikt daarbij voorbeelden rond planten en dieren die positief reageren op muziek, elkaars aanwezigheid, magnetisme of bio-elektriciteit. Kieft deelt zijn kennis ook via zijn website Gaia Campus. Daarnaast begeleidt hij trainingen en cursussen.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.