Zeven+nieuwe+deelnemers+Nationale+Proeftuin+Precisielandbouw
Nieuws
© NPPL

Zeven nieuwe deelnemers Nationale Proeftuin Precisielandbouw

De Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) heeft in 2021 zeven nieuwe deelnemers. In het laatste jaar dat de NPPL loopt, ligt het accent op duurzame teeltsystemen.

De zeven nieuwe deelnemers zijn: akkerbouwer Klaas Schenk uit het Noord-Hollandse Anna-Paulowna, akkerbouwer Jacob van den Borne uit het Brabantse Reusel, akkerbouwer Theo Nieuwenhuis uit het Gelderse Didam, melkveehouder Peter Hampsink uit het Drentse Emmer-Compascuum, melkveehouder Gerard Uijterlinde uit het Overijsselse Deurningen, melkveehouder Huibert Groeneveld uit het Zuid-Hollandse Sommelsdijk en akkerbouwer Remco Wesdorp uit Sommelsdijk.

De deelnemers gaan zich bezighouden met strokenteelt, slim gebruikmaken van digitale teeltadviezen zoals beregenen op maat, kringloop sluiten, kruidenrijk grasland en akkerranden, en robottoepassingen.

Nieuwe technieken

NPPL helpt akkerbouwers, veehouders en vollegrondsgroentetelers met de toepassingen van nieuwe technieken op hun bedrijf. Dit met als doel hogere opbrengsten en/of lagere kosten, minder milieubelasting en verbetering van de voedselkwaliteit. Iedere nieuwe deelnemer aan NPPL krijgt ondersteuning van een onderzoeker van Wageningen University & Research (WUR), waardoor eventuele struikelblokken meteen kunnen worden aangepakt.

NPPL startte in 2018. Elk jaar komen er deelnemers bij. Er zijn nu in totaal dertig deelnemers. In dit laatste jaar wordt er ook gekeken naar een vervolg: NPPL 2.0. Er liggen nog veel uitdagingen op het gebied van slim datagebruik op agrarische bedrijven en in de ketens. Dit jaar wordt gebruikt om idee├źn hierover vorm te geven met de betrokken partners: LTO, BOA, Fedecom, het ministerie van LNV, WUR, Misset en Groen Onderwijs.

NPPL on Tour

Geïnteresseerden kunnen de ervaringen en vooruitgang van de deelnemers volgen op de website van NPPL. Daarnaast organiseert NPPL webinars en kunnen boeren via NPPL on Tour virtueel op bezoek bij deelnemers.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.