Wilde+vogels+uit+vrije+uitloop+weren+met+lasers
Nieuws
© Wageningen Bioveterinary Research

Wilde vogels uit vrije uitloop weren met lasers

Het is geen science fiction, lasers die wilde vogels uit de vrije uitloop jagen. Uit onderzoek van Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) blijkt het een zeer effectief middel te zijn om het risico op vogelgriep te verkleinen.

Het onderzoek is uitgevoerd op een pluimveebedrijf met vrije uitloop, gedurende de winter van 2019-2020, met lasers van de Bird Control Group. Het bedrijf ligt in een gebied waar veel wilde watervogels zijn en er een hoog risico is op besmetting met vogelgriep.

Uit een eerder onderzoek was volgens WBVR-onderzoeker Armin Elbers al gebleken dat wilde eenden de vrije uitloop vooral bezoeken van zonsondergang tot zonsopkomst. Dat gebeurt met name van november tot februari, tijdens de periode van vogeltrek. De wilde eenden zoeken naar eten en zwemmen in waterpoeltjes die achterblijven na hevige regenbuien. Daar kunnen ze ook mest in achterlaten die besmet kan zijn met vogelgriep. Uit video-opnames is gebleken dat de hennen overdag uit die poeltjes drinken en zo besmet kunnen raken.'

In een deel van de uitloop dat direct grensde aan de stal werd een videocamerabewakingssysteem geïnstalleerd. En aan de rand van dit gedeelte van de uitloop is een laser op een 6 meter hoge mast bevestigd. Die laser scheen over het terrein heen als de hennen weer binnen zaten, van 17 uur 's middags tot 10 uur 's ochtends. Overdag scheen de laser dan in de weilanden rondom het gedeelte van de uitloop waar de hennen in liepen.

99,7 procent minder wilde eenden

Met behulp van videocamera's werd het bezoek van wilde vogels aan de vrije uitloop een maand lang gemeten met een werkende laser en een maand lang met een niet-werkende. Daaruit bleek dat de laser 99,7 procent van de wilde eenden tegenhoudt van 17 uur tot 10 uur. Daarnaast voorkomt de laser ook 96 procent van het bezoek van andere wilde vogels naar de vrije uitloop, vanaf zonsopkomst tot 10 uur in de ochtend.

Het effect van de laser was ook goed bij het beschijnen van het grasland rondom het gedeelte van de uitloop waar de kippen met name overdag verbleven. Ganzen werden verjaagd en de pluimveehouder constateerde dat er nauwelijks nog graasschade was.

De laser lijkt dan ook een goede preventieve maatregel te zijn tegen de overdracht van vogelgriep. 'Ook op bedrijven zonder vrije uitloop zou de laser een oplossing kunnen zijn', denkt Elbers. 'Met een laser is te voorkomen dat het erf rondom de stallen bevuilt raakt met uitwerpselen van wilde watervogels en daarmee is het risico op insleep van vogelgriep te verkleinen.'

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.