Precisietechnieken+en+veldrobots+nog+geen+%27plug+and+play%27
Nieuws
© Frits Huiden

Precisietechnieken en veldrobots nog geen 'plug and play'

Om boeren te helpen met precisietechnieken is in 2018 gestart met het programma Nationale Proeftuin Precisielandbouw. Dit jaar gaat het Europese project Robs4Crops van start om de inzet van veldrobots te versnellen. Een analyse van de overeenkomsten en de verschillen.

Binnen de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) krijgen boeren begeleiding van experts van Wageningen University & Research bij het toepassen van één of meer precisietechnieken, zoals plaatsspecifiek onkruid bestrijden en precisiebemesting. Met die slimme technieken kunnen telers kosten besparen, de opbrengsten verhogen, het milieu minder belasten en invulling geven aan kringlooplandbouw. Landbouwminister Carola Schouten is daar blij mee.

De afgelopen jaren hebben de NPPL-deelnemers met de moderne precisietechnieken flinke stappen gezet. Daarbij is wel gebleken dat de technieken geen 'plug and play' zijn. Ze vragen tijd en geld om ze werkbaar te maken op het eigen bedrijf. Daarnaast is het bij de technieken niet altijd eenvoudig om een financieel rendement te realiseren. NPPL weet de koplopers goed te begeleiden, maar de techniek rolt nog niet makkelijk in de breedte uit over collega's.

Het vierjarige Europese project Robs4Crops wil met een budget van 7,9 miljoen euro de inzet van robotica versnellen, zo werd enkele weken geleden bekendgemaakt. Het gaat daarbij niet alleen om veldrobots, maar ook om autonome trekkers en landbouwmachines. Het doel van het project is vooral om de arbeidstekorten op te vangen. Mede door het coronavirus hebben veel telers een tekort aan (seizoens)arbeid.


Het project richt zich op de meest veeleisende herhalende veldwerkzaamheden. Denkt aan mechanische onkruidbestrijding en het spuiten tegen ziekten en plagen. Dit zal niet alleen de vraag naar arbeid verminderen, maar kan – net als precisielandbouw – ook impact hebben op productiviteit, efficiëntie en ecologische duurzaamheid.

De eerste veldrobots zijn inmiddels in Nederland aan het werk. En op projectbasis zijn er in de praktijk meerdere initiatieven in deze richting. Van een brede inzet is nog geen sprake. Dat heeft onder andere te maken met het feit dat onderzoeksinstellingen nog kijken naar het potentieel van veldrobots. Daar komt bij dat veldrobots niet goed passen in de huidige landbouwpraktijk.

Een veldrobot in de rij laten schoffelen is relatief eenvoudig. Aardappelopslag in bieten bestrijden is een stuk lastiger. De veldrobot moet leren de planten te herkennen en het is onder andere afhankelijk van het weer en de grondsoort. Bij het plaatsspecifiek bestrijden van ziekten en plagen door een veldrobot zijn er voor de aansturing precisietechnieken nodig. Precisielandbouw is dan de rechterhand van de veldrobot. Als die rechterhand geen 'plug and play' is, is een veldrobot dat ook niet.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.