Subsidie+voor+biolandbouw+ondersteunt+onderzoek+naar+robots
Nieuws
© Koos van der Spek

Subsidie voor biolandbouw ondersteunt onderzoek naar robots

Op proefboerderij Ebelsheerd in het Oldabmt wordt het gebruik van mechanische onkruidbestrijding en robots in de akkerbouw onderzocht. Dit wordt mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie Groningen, bedoeld voor onderzoek naar biologische landbouw.

De subsidie moet boeren ondersteunen bij het maken van keuzes voor machines die ze helpen bij de overgang naar biologische of natuurinclusieve landbouw.

Stichting Proefboerderij Noordelijke Akkerbouw (SPNA) is een vernieuwende instelling die praktijkonderzoek doet naar aardappels, suikerbieten, granen en koolzaad. De stichting onderzoekt hoe akkerbouw zo efficiƫnt en duurzaam mogelijk kan worden uitgevoerd, zonder daarbij het belang van de boeren uit het oog te verliezen. Met hulp van de provincie Groningen is de SPNA-proefboerderij Ebelsheerd tussen 2017 en 2019 met 27 hectare omgeschakeld naar biologische landbouw. Hierbij waren twaalf regionale boeren betrokken.

Voor nieuwe demonstraties en onderzoek op het biologische proefveld krijgt Ebelsheerd een bijdrage van 16.000 euro. Uit ervaring blijkt dat er veel tijd gaat zitten in de overgang naar biologische en meer natuur inclusieve landbouw. Daarom worden de onderzoeken van het afgelopen jaar doorgezet.

Strokenteelt

Tien gewassen worden getest op geschiktheid voor grootschaligere teelt. Daarnaast wordt het onderzoek naar strokenteelt voortgezet. Bij dit project zijn boeren uit de regio betrokken en wordt de opgedane kennis breed gedeeld. Strokenteelt moet ervoor zorgen dat de bodem beter wordt, dat er minder ziekten voorkomen en dat de biodiversiteit verbetert.

SPNA krijgt een bijdrage van 15.000 euro voor demonstraties van mechanische onkruidbestrijding en demonstraties van robots. Mechanische onkruidbestrijding is een belangrijk thema in de landbouw. Via demonstraties kunnen boeren in de praktijk zien hoe de machines werken en kunnen ze ervaringen uitwisselen. Robots spelen een steeds grotere rol in de landbouw. Ze zijn een aanvulling op menselijke arbeid en zorgen ervoor dat boeren preciezer kunnen werken, bijvoorbeeld bij bemesting.

In het programma duurzame landbouw 2020-2023 streeft de provincie Groningen in 2024 naar 5 procent akkerland waar biologische landbouw wordt uitgevoerd. Om dit te bereiken, is onder andere kennisuitwisseling op het gebied van vernieuwing van mechanisatie en robots nodig, stelt de provincie.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.