WUR+teelt+vitale+lelieschubbol+in+kas
Nieuws
© WUR

WUR teelt vitale lelieschubbol in kas

Onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR) hebben in negen maanden vanuit weefselkweekmateriaal een volwaardige lelieschubbol geteeld in de kas zonder gebruik te maken van gewasbeschermingsmiddelen.

Het plantgoed dat uit deze schub in de kas is geteeld, vertoont soms groeiafwijkingen, nadat het buiten wordt geplant. De onderzoekers proberen de oorzaak hiervan te achterhalen.

'De lelies groeien in de kas erg goed, maar ze sterven niet af', zegt projectleider Casper Slootweg van het project 'Vitale lelieteelt 2030'. 'We begrijpen nog niet goed waarom een bol stopt met groeien en in rust gaat.'

Verdiepend onderzoek

Er zijn wel theorie├źn over, maar het hele proces is voor de onderzoekers nog niet duidelijk. 'Waarschijnlijk verstoren de kasomstandigheden de processen die deze afsterving van de plant bepalen. Dat vraagt om verdiepend onderzoek. Deze verstoring zien we niet alleen bij lelies. Ook bij andere bolgewassen nemen we vergelijkbare symptomen waar.'

Het project 'Vitale lelieteelt 2030' is in 2017 begonnen en loopt nog door in 2021. Het is onderdeel van de kennisimpuls Groene Gewasbescherming en wordt gesubsidieerd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om te komen tot nieuwe weerbare teeltsystemen richting 2030.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.