Kijken+inspireert+Duitse+varkenshouder+tot+noviteiten
Nieuws
© ITW Initiative Tierswohl

Kijken inspireert Duitse varkenshouder tot noviteiten

De mens hoeft voor een varken niet te beslissen wat het wil. Dat kan een varken zelf wel. Het is het intelligenste landbouwhuisdier. Dat is de overtuiging van de Duitse vleesvarkenshouder Christoph Becker. Kijken naar zijn varkens inspireert hem tot noviteiten.

In de Duitse deelstaat Niedersachsen runt de 36-jarige varkenshouder een gangbaar vleesvarkensbedrijf met 1.042 dieren, 100 hectare akkerbouw en 100 hectare bos. Becker zit nu tien jaar in het bedrijf en voerde in die jaren een groot aantal veranderingen door om het welzijn van zijn varkens steeds wat verder te verbeteren.

Zijn uitgangspunt is het natuurlijke, nieuwsgierige en onderzoekende gedrag van het varken te prikkelen. Zo sleutelde hij aan een neveldouche, voederverdeelautomaat en een waterplaat laag bij de grond die in werking wordt gesteld door druk met de snuit uit te oefenen.

10.000 euro gewonnen met Buzzer

De toepassingen heten Buzzer. Becker werkt nog aan de ontwikkeling van een Buzzer waarmee een deurtje kan worden geopend of muziek wordt afgespeeld. Becker ontving begin dit jaar voor de Buzzer 10.000 euro in het kader van de Tierwohlpreis van het welzijnskeurmerk Initiative Tierwohl.

De varkenshouder is ervan overtuigd dat meer welzijn niet per definitie meer hoeft te kosten. Hij noemt het vooral een kwestie van met andere ogen naar je dieren kijken. 'Het vraagt van de ondernemer dat hij schakelt in zijn hoofd en dat is lastiger dan schakelen in de stal.'


© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.