Proef+met+drone+in+blauwe+bessen+geeft+goede+resultaten
Nieuws
© Delphy

Proef met drone in blauwe bessen geeft goede resultaten

Kennisorganisatie in de plantaardige sector Delphy heeft samen met drone- en data-analysebedrijf in 2020 proeven met drones gedaan bij een grote teler van blauwe bessen in het zuiden van het land. Dat leverde veelbelovende resultaten op.

De experimenten op een praktijkperceel hadden als doel om duidelijk te maken welke beelden de drones moesten maken en welke informatie daaruit was te halen. Het gebruik van drones zou voor het opsporen van planten met een afwijkende groei een hulpmiddel kunnen zijn.

In de blauwebessenteelt is de uniformiteit van de struiken belangrijk voor de productie. Om de eenvormigheid te waarborgen, gaan telers daarom in het veld op zoek naar zwakgroeiende of zieke planten. Als ze die vinden, voegen ze witveen toe om de groei te bevorderen of gewasbeschermingsmiddelen om ziektes tegen te gaan.

Schaalvergroting

De afgelopen jaren zijn de Nederlandse blauwebessenteeltbedrijven steeds verder in omvang toegenomen. Daardoor kost het steeds meer moeite om iedere individuele struik te beoordelen op een groeiachterstand of -voorsprong.

We hebben veel ervaring in de hardfruitteelt, maar ook in de veredeling van zaden voor groenten, aardappelen en granen

Bert Rijk, oprichter Aurea Imaging

Zachtfruitonderzoeker Gondy Heijerman van Delphy legt uit dat het eerste doel van deze proeven was om te bepalen wat de drones in beeld zouden moeten brengen en hoe daar betrouwbare informatie uit te winnen was.

'Als je bijvoorbeeld een rondje over de struiken vliegt tijdens de bloei, is met de beelden dan een goede voorspelling te doen van de oogst? En welke acties zijn vervolgens het meest effectief voor struiken die achterblijven in groeikracht?'

Data-analyse

Heijerman zegt dat drones meerdere rondjes over het praktijkperceel hebben gevlogen en dat Aurea Imaging de data die daaruit kwamen, heeft geanalyseerd. Hun software vergeleek de grootte van de plant met de groei van het eenjarige hout. Dat leverde een onderverdeling op van struiken met verschillende groeikracht.

Oprichter Bert Rijk van Aurea Imaging legt uit dat de drones die bij de experimenten zijn gebruikt, automatisch kunnen vliegen met een gps-signaal, camera's hebben die het veld in beeld brengen en daarnaast kleur- en warmtegevoelige sensoren.

Hulpmiddel in tuin- en akkerbouw

'We hebben de afgelopen vijf jaar veel ervaring opgedaan met dronetechnologie als hulpmiddel in de tuin- en akkerbouw, vooral in de hardfruitteelt, maar ook in de veredeling van zaden voor groenten, aardappelen en granen', zegt Rijk.

Volgens hem is de werking van de drones met hun camera's en sensoren voor alle gewassen in principe hetzelfde, maar ligt de toegevoegde waarde vooral in het analyseren van de data voor een specifieke toepassing, waarbij iedere plantaardige sector zijn eigen focuspunten heeft.

Taakkaarten

Om te zorgen dat de geregistreerde gegevens voldoende betrouwbaar zijn, krijgt Aurea Imaging voor het valideren ervan ondersteuning van Proeftuin Randwijk van Wageningen University & Research. Vervolgens zet Aurea Imaging de geanalyseerde informatie om in taakkaarten, waarmee telers van appels en peren al een aantal jaren werken.

Een voorbeeld daarvan is een taakkaart waarop staat hoeveel bespuitingen en wat voor bemesting iedere afzonderlijke boom moet krijgen, gebaseerd op de hoeveelheid bloesem in het voorjaar.

Nauwkeurig werken

Met de taakkaarten kunnen telers niet alleen nauwkeuriger werken, maar ze besparen ook op kosten voor gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen.

In eerste instantie gebeurde de toediening in de hardfruitteelt handmatig, maar machinebouwers hebben ingespeeld op de mogelijkheden voor precisiebespuiting en -bemesting, waardoor nog minder middelen nodig zijn en de kwaliteit en opbrengst van het fruit verbeteren. Ook voor blauwe bessen ziet Rijk veel potentie in het gebruik van drones.

Beoordeling in veld niet nodig

Net als de teler die heeft meegewerkt aan de testen met de drones in de blauwe bessen, is Heijerman enthousiast over de resultaten. Volgens haar laten de experimenten zien dat er mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld een taakkaart te ontwerpen die aanwijst waar de toediening van extra witveen wenselijk is zonder dat daarvoor een visuele beoordeling in het veld nodig is.

De taakkaart zou ook kunnen zorgen voor besparingen in het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door de bovenste spuitdoppen bij kleinere struiken dicht te zetten.

Dronewerker inhuren

Geïnteresseerde blauwebessentelers kunnen relatief laagdrempelig kennismaken met het gebruik van drones door een 'dronewerker' in te huren. Die kan vluchten met drones met alle benodigde hard- en software uitvoeren om gegevens van het perceel te verzamelen zonder dat de teler hoeft te investeren in apparatuur.

'Op die manier kost het opdoen van ervaring een paar honderd euro', zegt Rijk. Telers kunnen een kennismakingsvlucht in afstemming met Aurea Imaging en Delphy in gang zetten, waarbij zij de data in samenspraak kunnen analyseren.

Oogst van blauwe bes is dit jaar later dan andere jaren
Het aantal teeltbedrijven van blauwe bessen in Nederland is volgens cijfers van het CBS in de periode van 2010 tot 2019 gestegen van 100 naar 140. Het teeltareaal groeide in die jaren met 78 procent van 535 naar 949 hectare. Blauwebessentelers zijn vooral te vinden in Noord-Limburg, het oosten van Noord-Brabant en in Drenthe. Een blauwebessenstruik is na zes tot acht jaar volgroeid en kan tussen de dertig en vijftig jaar vruchten opleveren. De oogst van de vroegstbloeiende blauwebessencultivars loopt in Nederland van eind juni tot eind juli en die van zeer laat rijpende cultivars van half augustus tot half september. Voor de versmarkt gebeurt het oogsten met de hand, voor de industrie met een machine die de bessen van de struiken trilt. Vanwege het koude voorjaar is het Nederlandse blauwebessenseizoen dit jaar later begonnen dan anders, maar sinds half juli zijn de telers volop aan het oogsten.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.