AgroVision+en+AgroExact+zetten+data+in+voor+ziektepreventie
Nieuws
© AgroExact

AgroVision en AgroExact zetten data in voor ziektepreventie

Softwareontwikkelaar AgroVision gaat samen met weerdataleverancier AgroExact de betrouwbaarheid van het ziektemanagementsysteem Gewis verhogen. Het koppelen van een landelijk meetnetwerk moet akkerbouwers preventief behoeden voor gewasziektes en schimmels.

Volgens AgroVision zal daardoor het middelengebruik afnemen. De weerdata van AgroExact worden ingezet om een nauwkeurig ziekteadvies te geven. Voor het geautomatiseerde advies zijn data nodig uit de directe omgeving. Dat is mogelijk door het landelijke meetnetwerk van AgroExact.

Het ziektemanagementsysteem van AgroVision is gespecialiseerd in de schimmelziekten phytophthora en alternaria. Het systeem geeft beslissingsondersteunende adviezen over het wel of niet spuiten, middelen en de dosering. De methode van de softwareontwikkelaar kan akkerbouwers helpen met het goed inzetten van verschillende middelen. Ook kan de dosering worden geoptimaliseerd en zijn akkerbouwers eerder op de hoogte van een infectie.

Voor het verzamelen van weerdata met AgroExact hoeven akkerbouwers niet te investeren in een meetstation. AgroExact investeert zelf in een landelijk dekkend netwerk met voldoende meetlocaties voor het verstrekken van nauwkeurige weersinformatie. Akkerbouwers krijgen het meetstation in bruikleen van AgroExact.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.