Schothorst+Feed+Research+heeft+data+van+85+jaar+in+%C3%A9%C3%A9n+database
Nieuws
© Studio Van Assendelft

Schothorst Feed Research heeft data van 85 jaar in één database

Alle gegevens die Schothorst Feed Research in de afgelopen 85 jaar heeft verzameld met het onderzoek en de dagelijkse praktijk, zitten nu in een database. Daardoor zijn met hulp van al die data allerlei resultaten bloot te leggen. Onderzoeksvragen kunnen nu al geregeld met hulp van al die data worden beantwoord zonder dat er direct nieuwe proeven voor hoeven te worden uitgevoerd.

De database levert al mooie inzichten op. 'We zien nu bijvoorbeeld wat de ideale leeftijd en het ideale gewicht zijn bij de eerste inseminatie van de gelten op ons bedrijf', zegt onderzoeker Xandra Benthem de Grave.

Schothorst Feed Research wilde zelf weten wat bijvoorbeeld het ideale moment is om een opfokzeug te insemineren. Voor zowel leeftijd als gewicht. 'Daarvoor hebben we de gegevens van de laatste zeven jaar gebruikt omdat we sinds die tijd werken met de TN70 en die hebben andere eigenschappen dan de zeugen van voor die periode', zegt Benthem de Grave.

Eerste drie worpen

Bij het bepalen van het optimale gewicht en de optimale leeftijd wordt er gekeken naar de productie van de eerste drie worpen. Dat biedt het beste inzicht. Op basis van gewicht scoren de opfokzeugen van 140 tot 150 kilo bij de eerste inseminatie het beste. Ze produceren in de eerste drie worpen 35,1 gespeende biggen. De zeugen van 150 tot 160 kilo zitten daar nog dichtbij met 33,6 gespeende biggen. Opfokzeugen van minder dan 140 kilo komen maar tot 30,5 biggen en zeugen van meer dan 170 kilo produceren maar 28,4 biggen in drie worpen.

De optimale leeftijd bij eerste inseminatie ligt tussen de 250 tot 275 dagen. Die zeugen brengen in drie worpen 35,8 biggen gespeend. De jongere zeugen zitten daar 2 tot 2,5 gespeende biggen onder. Opfokzeugen ouder dan 275 dagen komen er het slechtst vanaf. Die komen in drie worpen maar tot 31,4 gespeende biggen.

Optimaal inseminatiemoment

'Op basis van al deze informatie streven we ernaar om de opfokzeugen te insemineren bij een gewicht van 140 tot 160 kilo en een leeftijd van 250 tot 275 dagen', zegt Benthem de Grave. 'Dit staat voor een groei van 605 tot 700 gram vanaf tien weken leeftijd.'

De grote hoeveelheid data laat ook zien wat het effect is van de worpgrootte op de spreiding van de geboortegewichten. Hoe meer biggen de zeugen werpen, hoe groter die spreiding is. Het aandeel biggen onder de 1.100 gram loopt steeds verder op.

Aanleg voor vleesproductie

Behalve de aanleg voor vruchtbaarheid is ook de aanleg voor vleesproductie en efficiëntie de laatste jaren flink vooruitgegaan. Volgens bedrijfsleider Alwin Koobs van het proefbedrijf groeiden de TN70 x Tempo-vleesvarkens het afgelopen jaar gemiddeld 1.035 gram per dag met een voerconversie van 2,36.

Uit de data die tijdens de proeven worden verzameld, blijkt volgens Koobs dat je bij de voersamenstelling wel rekening moet houden met die scherpe voerconversie. 'Met name het gehalte aan mineralen en vitaminen in het voer moet hoog zijn. Anders haal je deze goede resultaten niet.'

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.