Vers+gras+kan+methaanemissie+verminderen
Nieuws
© Wageningen University en Reseach

Vers gras kan methaanemissie verminderen

Door te sturen met weidegang, groeistadium, de kwaliteit van het gras en seizoen kunnen melkveehouders de methaanemissie verminderen. Dat blijkt uit een onderzoek van Wageningen Livestock Research op de Dairy Campus in Leeuwarden.

In 2020 zijn in drie perioden – voorjaar, zomer en najaar – twee proeven gedaan. Bij de eerste proef zijn 100 procent graskuil, 100 procent zomerstalvoedering en 100 procent weidegang met elkaar vergeleken. Bij de tweede proef was er een onderscheid in kort en lang gras bij overdag weiden met 's nachts graskuil.

Tijdens dit onderzoek was bij volledige weidegang de emissie 10 tot 30 procent lager dan bij het voeren van graskuil. Bij volledige zomerstalvoedering was dit 0 tot 20 procent.

Verschillen vooral in voorjaar

Het seizoen en de groeiomstandigheden van het verse gras en de kwaliteit van de graskuil bepalen het exacte percentage emissieverschil. Zo waren de verschillen het grootst in het voorjaar bij kwaliteitsgras. Ook het groeistadium bleek van invloed. De methaanemissie bij kort gras was in het voorjaar 10 procent lager dan bij lang gras.

Volgens onderzoeker Cindy Klootwijk van Wageningen Livestock Research zit het verschil vooral in de graskwaliteit. 'Het gras in het voorjaar heeft een hoge voederwaarde met veel eiwit en suiker met een hogere verteerbaarheid in vergelijking met de rest van het seizoen. In vergelijking met het voorjaarsgras had de graskuil een lagere verteerbaarheid', legt zij uit.

Vervolgonderzoek

'Wel is het nog onduidelijk welke mechanismen er precies voor zorgen dat bij dit verse gras een lagere methaanemissie vrijkomt uit de pens. De komende jaren wordt verder onderzocht hoe de pens vers gras afbreekt.'

De onderzoeker ziet daarbij ook een factor in het groeistadium. Dit komt onder meer naar voren uit de proef met lang en kort gras, maar ook uit het stalvoeren.

Zomerstalvoedering

'Bij het grazen kregen de dieren jonger gras aangeboden met relatief minder stengel dan bij zomerstalvoedering. Bij zomerstalvoedering werd het gras na een langere groeiduur gemaaid. Dan wordt relatief gezien meer stengel opgenomen. Vooral in de zomer kan dit leiden tot hogere methaanemissie door de verhouting van het gras.'

Klootwijk vreest niet dat met weidegang de structuurwaarde van het rantsoen in het geding komt. 'De vertering van vers gras is anders dan van graskuil omdat het een vers product is met een waslaagje op het blad, wat in tegenstelling tot bij graskuil nog intact is. De relatie hiervan met de methaanemissie in de pens wordt verder onderzocht.'

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.