Sensoren+meten+realtime+luchtkwaliteit+bij+24+veehouders
Nieuws
© Connecting Agri en Food

Sensoren meten realtime luchtkwaliteit bij 24 veehouders

Kalver-, leghennen- en vleesvarkenshouders in de Gelderse Vallei die meer willen weten over het effect van hun bedrijfsmanagement op de luchtkwaliteit en emissies kunnen zich aanmelden bij Boer aan het Roer. Acht bedrijven per sector kunnen hiermee aan de slag gaan. Sensoren meten de luchtkwaliteit en de emissies.

De veehouders vormen samen het Bedrijvennetwerk in het project 'Regio Deal Foodvalley'. Doel van dit netwerk is om te onderzoeken of het huidige stelsel van vergunning verlenen met standaardemissiefactoren en verspreidingsmodellen kan worden vervangen door een stelsel waarbij emissies echt worden gemeten door sensoren op veehouderijen. De eisen aan de bedrijven die meedraaien in het onderzoek staan hier.

De deelnemende veehouders krijgen inzicht in hun werkelijke emissie. Daar kunnen ze op inspringen met voer- en managementmaatregelen. Daarnaast krijgen ze inzicht in de luchtkwaliteit in de stal. Door daarop te sturen, verbeteren de omstandigheden voor de dieren en de personen die werken in de stallen.

Menukaart

Op de bedrijven wordt één stal of afdeling uitgekozen. Daarin worden twee jaar lang de luchtkwaliteit in de stal en de emissies naar buiten gemeten met sensoren. In het eerste basisjaar worden de emissies gemeten bij het normale bedrijfsmanagement. In het tweede interventiejaar mogen veehouders keuzes maken uit een menukaart van voer- en managementmaatregelen om de luchtkwaliteit in de stal en de emissies uit de stal zoveel mogelijk te verbeteren.

Veehouders houden een logboek bij over bijzondere gebeurtenissen en kunnen de resultaten van de sensoren realtime volgen op een smartphone, tablet of computer. Gedurende de totale looptijd van het project werken veehouders, bedrijfscoaches en onderzoekers nauw samen. De deelnemers krijgen een vergoeding voor het bijhouden van het logboek en het overleg met de bedrijfscoach.

Anoniem

Het project heeft geen invloed op het bedrijf of de vergunning. De resultaten worden anoniem verwerkt, zodat ze niet zijn terug te voeren naar individuele bedrijven.

Aan dit pilotproject werken Wageningen Livestock Research, het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij in het Gelderse Barneveld en LTO Noord samen. Geïnteresseerden kunnen mailen naar a.smits@aeres.nl.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.