Teeltkennis+bijspijkeren+op+Uiendag+Rusthoeve
Nieuws
© ZLTO

Teeltkennis bijspijkeren op Uiendag Rusthoeve

Op de Uiendag op Proefboerderij Rusthoeve kunnen telers binnenkort weer inspiratie en kennis opdoen. Het doel van de initiatiefnemers is om onderzoek en advies te bundelen onder één dak en de wensen voor onderzoek ketengericht te benaderen.

De landelijke Uiendag wordt georganiseerd door het Uien Innovatie en Kenniscentrum (UIKC), een stichting zonder winstoogmerk. Het UIKC is een initiatief van Proefboerderij Rusthoeve in Colijnsplaat en het Wageningse adviesbureau Delphy. ZLTO is deelnemend partner.

Het UIKC streeft naar maximale betrokkenheid van de hele uiensector. 'De Uiendag is zowel een kennisdag als een relatiedag', verduidelijkt Luc Remijn, adviseur akkerbouw bij adviesbureau Delphy. 'Op de Proefboerderij richten we een infomarkt in met tientallen stands. De bezoekers krijgen de kans om machines te bekijken die uientelers gebruiken. Nieuw dit jaar is een klimaatplein waar onder meer een kleine windmolen en een waterstofaangedreven trekker staan opgesteld.'

Er komen dit jaar op de Uiendag acht thema's aan bod. Het gaat om onkruidbestrijding, bemestingsstrategieën, rassenvergelijking zaai-uien, druppelirrigatie en fertigatie, klimaatbestendige uienteelt, schimmelbestrijding, plantversterkers en bladmeststoffen, en tripsbeheersing.

De Uiendag is opgezet rond excursies langs de proefvelden op de Rusthoeve.
De Uiendag is opgezet rond excursies langs de proefvelden op de Rusthoeve. © Eelco Boot

Volgens Remijn draait het op de Uiendag vooral om het laten zien van de proeven in de uienteelt. De bezoekers worden daar in kleine groepen langs geleid.

'Er zijn vier verschillende rondgangen, die medio augustus op de website Uiendag.nl zijn te vinden. Zo kunnen bezoekers kiezen voor een rondgang rond het thema water, fungiciden, insecticiden, bemesting, plantversterker, rassen en een rondgang binnen het thema onkruidbestrijding, zowel chemisch als mechanisch.'

De Uiendag vindt traditioneel op de laatste donderdag van augustus plaats, dit jaar op 25 augustus. De organisatie richt zich naast telers vooral op de periferie van de uienteler. Dat zijn onder meer de verwerkende industrie, inkopers, toeleveranciers, meststoffenfabrikanten, zaadbedrijven, afnemers, accountantsbureaus en banken.

Afhankelijk van het weer

'Als we tussen de 1.000 en 1.500 geïnteresseerde mensen ontvangen, zijn we tevreden', merkt Remijn op. 'Maar zoals altijd is de opkomst erg afhankelijk van het weer.'

De uienteelt doet het goed. Het areaal zaai-uien daalde het afgelopen jaar weliswaar met 9 procent van 30.000 naar 27.000 hectare, maar over de afgelopen 25 jaar gezien was er steeds groei. Van de teelt gaat ongeveer 90 procent de hele wereld over, overwegend naar grote afnemers zoals Afrika. Volgens Luc Remijn komt dat mede door onze goede kalkrijke grond. 'Wij telen een langedag-ui die je goed kunt bewaren.'

De ui is een gewas dat de grond niet volledig bedekt. Daardoor is er altijd kans op onkruid. Uien zijn verder vrij gevoelig voor ziekten als fusarium, voor droogte maar ook voor extreem veel water.

Watervoorziening optimaliseren

'Daarom bestuderen we in opdracht van Uireka methodes om de watervoorziening te optimaliseren', legt Remijn uit. 'We kijken ook naar een andere opzet van zaaimethodes, bijvoorbeeld op een verhoogd bed of ruggenteelt. Als je uien op een rug kunt telen heb je veel minder last van overvloedig water'.

'Van de andere kant heb je bij langdurige droogte eerder last van trips', vervolgt de adviseur. 'Dus kijken we, gehoor gevend aan onze opdrachtgevers, naar druppelslangen en mogelijkheden voor wat brakker water met een verhoogd EC, omdat in sommige gebieden geen zoet water beschikbaar is.'

Beroep op innovatief vermogen

Het UIKC kijkt ook naar gewasbeschermingsmiddelen. 'Als gevolg van maatschappelijke druk verdwijnen veel middelen', vertelt Remijn. 'Dat doet een beroep op ons innovatief vermogen.

'We testen bijvoorbeeld bij onkruidbestrijding mechanische oplossingen. Gangbare telers zijn doorgaans niet geneigd om over te stappen op mechanische methoden, want die kosten meer moeite en er zit meer risico aan. Op de Uiendag krijgt het publiek te zien hoe we die transitie toch in gang kunnen zetten.'

De dag is vooral gericht op de gangbare uienteelt. 'Toch gebruiken we wel teelttechnieken die biologisch zijn, bijvoorbeeld om trips of schimmel te bestrijden', stelt de teeltadviseur. 'We doen ook proeven met biostimulanten. Die mogen vaak ook gebruikt worden in de biologische teelt om uien weerbaarder te maken. Kortom, de Uiendag is ook interessant voor de biologische teler.'

Ontmoeting

Wat is de kracht van de Uiendag? Volgens Remijn is dat de ontmoeting van telers, verwerkers en toeleveranciers. 'Daardoor krijg je discussie en gaan partijen op elkaars behoeften inspelen.'

Maar het gaat ook om extra's en sfeer. 'Op de dag zelf kun je je spuitlicentie verlengen, er zijn onder meer gratis hamburgers en frietjes, kortom, het is een gezellige ontmoetingsdag in een goede sfeer. Wij noemen het een uienfeestje, maar wel met kennisoverdracht.'

Het mechanisatiepark en het klimaat- en energieplein maken het evenement ook interessant voor niet-uientelers.' De landelijke Uiendag vindt plaats op donderdag 26 augustus 2022 op de Proefboerderij Rusthoeve in Colijnsplaat (Zeeland).

Zo rolt de Nederlandse ui de wereld over
Op de wereldranglijst van uienproducerende landen staat Nederland op nummer 10. Wat de mondiale export betreft zijn we koploper met een aandeel van 15 procent. Uien voelen zich thuis in Nederland, mede dankzij de kalkrijke zeeklei in de teeltgebieden. De laatste 15 jaar groeide het uienareaal met 50 procent tot bijna 40.000 hectare. Op 6 procent van het volledige akkerbouwareaal groeit de ui. De Nederlandse ui vindt zijn weg naar 132 landen. Vorig jaar werd de exportmijlpaal van 1,2 miljoen ton uien bereikt. Grote afnemers zijn landen als Senegal, Ivoorkust, Guinee en Mauritanië. Succesfactor van de Nederlandse ui is – behalve de gunstige bodem – de naadloos op elkaar ingespeelde uienketen die over efficiënte bewaar- en verpakkingstechnieken beschikt en die in staat is binnen een week 35.000 ton uien exportklaar te maken. Daarnaast is er in de branche veel kennis en ervaring verzameld. Partijen voelen zich ook niet gehinderd om continu onderzoek te doen en hun kennis te delen.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.