Belichting+van+aardbeien+maakt+jaarrond+telen+mogelijk
Nieuws
© William Hoogteyling

Belichting van aardbeien maakt jaarrond telen mogelijk

Delphy heeft in een belichtingsproef bij aardbeien een continue productie van 15 kilo per vierkante meter met junidragers gerealiseerd.

De belichtingsproef vond plaats in de kasafdeling van Delphy Innovative Soft Fruit Centre in het Limburgse Horst in de periode van eind september tot begin juli. Belichting van aardbeien biedt de mogelijkheid om onder glas productieperioden te spreiden, constateert Delphy naar aanleiding van de resultaten van de proef.

Bij de traditionele manier van belichte teelt in aardbeien wordt gewerkt met gekoelde junidragers. Maar dat betekent dat op jaarbasis meerdere plantingen nodig zijn en dat het productiepatroon weinig gelijkmatig is. In het concept met de verse junidragers is uitgegaan van één planting voor een bijna jaarrond teelt, met als doel een stabiel productiepatroon en een hogere productie per vierkante meter.

Variabel ledspectrum

Het idee achter het project is al beproefd in fundamenteel onderzoek bij onderzoeksinstelling Plant Lighting in het Utrechtse Bunnik. Het principe is gebaseerd op het werken met een variabel ledspectrum gedurende de dag waardoor plant voor lange dag wordt belicht, maar korte dag ervaart. Dit is volgens Delphy interessant voor gewassen die op basis van daglengte worden aangestuurd. Bij aardbeien is daarom gekozen voor junidragers, omdat die nieuwe bloemen aanleggen bij kortedagomstandigheden.

Het concept is nog niet klaar voor de praktijk. In de proef van 2021-2022 op Delphy Innovative Soft Fruit Centre zijn wel de eerste stappen gezet voor een concept dat in de praktijk toepasbaar is. Een daadwerkelijke teeltstrategie vraagt een specifieke manier van klimaatsturing en belichting. Delphy benadrukt dat het van belang is om conceptmatig te denken omdat gedurende de teelt de groeiomstandigheden continu veranderen.

Met low-chillrassen – dit zijn aardbeienrassen met een lage koudebehoefte – is het in de proef gelukt om 15 kilo aardbeien van goede kwaliteit per vierkante meter te plukken. Delphy constateert dat er mogelijkheden zijn voor een stabiel oogstpatroon voor een jaarrond belichte teelt. De opbrengstpotentie schat de advies- en onderzoeksorganisatie op 17,5 tot 20 kilo per vierkante meter met beperkte energie-input.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.