Subsidie+voor+innovatieve+Utrechtse+veenweideboeren
Nieuws
© Ruud Ploeg

Subsidie voor innovatieve Utrechtse veenweideboeren

Utrechtse veenweideboeren die de bodemdaling willen remmen, kunnen dit jaar in totaal 50.000 euro subsidie krijgen voor een nog te ontwikkelingen apparaat of machine. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden stelt de nieuwe innovatieregeling half augustus open.

Er is subsidie beschikbaar voor het ontwikkelen van nieuwe en praktisch toepasbare technieken om bodemdaling te remmen. Maar ook voor het doorontwikkelen van bestaande technieken, zoals drukdrainage of subirrigatie via moldrainage, zodat deze breder toepasbaar worden.

Individuele boeren, samenwerkingsverbanden en eigenaren van natuurgebieden in veenweiden kunnen subsidie aanvragen. Dat geldt eveneens voor bedrijven of zzp'ers die innovaties ontwikkelen om bodemdaling te remmen. Voorwaarde is dat ze samenwerken met een boer uit het veenweidegebied.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden verwacht van aanvragers dat ze de resultaten openbaar maken en meewerken aan monitoring van de innovatie. Dat geldt ook voor de medewerking om kennis over de innovatie te delen via artikelen of een bedrijfsbezoek. In samenspraak kijken de aanvrager en het waterschap dan wat het effect van de innovatie is.

De subsidieregeling is een proef. Als er behoefte is, krijgt de regeling mogelijk volgend jaar een vervolg.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.