Middelen+plaatsspecifiek+toepassen+krijgt+steeds+meer+potentie
Nieuws
© Tony Tati

Middelen plaatsspecifiek toepassen krijgt steeds meer potentie

Akkerbouwer Simon Wieringa in het Groningse Hellum hoopt de komende tien jaar de vruchten te kunnen plukken van het feit dat hij zijn middelen plaatsspecifiek toedient. Deze stap in de precisielandbouw krijgt steeds meer vorm. Met eigen ogen kun je vaak niet zien welke specifieke plaats baat heeft bij bijvoorbeeld kalk. 'Het is uniek dat dit met techniek lukt.'

Knelpunt bij dergelijke systemen is vaak de hoge kostenpost en de lastige implementatie in de bedrijfsvoering. Toen Wieringa in contact kwam met Eddie Loonstra, bleek dat het ook anders kon. Loonstra is eigenaar van RH3S in Noordbroek, de handelsnaam van RH Agsystems. Een bedrijf dat bodemsensoren ontwikkelt. Daarnaast is hij mede-eigenaar van bodemadviesbureau Loonstra & Van der Weide. 'We doen het met zo weinig mogelijk mensen en middelen', zegt de dienstverlener.

Het Groningse bedrijf werkt met een passieve gammasensor die met radioactieve straling energie uit de bodem meet. Samen met een grondmonsteranalyse kunnen parameters worden bepaald en door berekeningen rollen er kaarten uit met de zuurgraad, organische stof, het lutumgehalte en verschillende nutriëntengehaltes.

Het sensorsysteem Optimizer kan ook realtime bodemeigenschappen omzetten in een taak. Hierdoor kan de gebruiker in één werkgang scannen en tegelijkertijd variabel poten of bemesten. De meetgegevens blijven beschikbaar om later te verwerken tot bodem- of taakkaarten.

28 euro per hectare

De sensor is te huren voor 250 euro per dag en het kost voor Loonstra hooguit een halve dag om data te verwerken. Wieringa was voor een perceel van 23 hectare klaar met 650 euro, dus circa 28 euro per hectare. 'Het systeem is toegankelijk', vindt hij. 'Verder is het monteren gemakkelijk en je bent niet gebonden aan bepaalde merken. Een perceel hoeft niet ieder jaar te worden gescand, daardoor is huren voor mij een goedkope en logische optie'.

Wieringa boert in de Midden-Groningse Woldstreek op een zandrug. 'We hebben hier te maken met bonte percelen. Zandgrond en klei op veen. Het verschil in de grondsoorten maakt het plaatsspecifiek toepassen van mest, kalk of gewasbeschermingsmiddelen interessant.' Als voorbeeld noemt hij een bont perceel waar de zuurgraad in de bodem van nature varieert. 'Doordat ik dit jaar op de zurige plekken meer kalk heb toegediend dan op basische plekken, staat er nu een veel egaler bietenveld dan vier jaar geleden op dit perceel.

Betere benutting nutriënten

'Je ziet wat het doet. Het scheelt kosten en je hebt een betere benutting van nutriënten. Dat bespaart meststoffen en daardoor fosfaatruimte.' Wieringa ziet de bodemscan ook als een soort bevestiging. 'Het geeft vertrouwen in wat Eurofins meet in het referentiemonster. Als het monster en mijn eigen praktische kennis overeenkomen met de bodemscans, kan ik risico's uitsluiten.'

Loonstra noemt Noordoost-Nederland door de bonte percelen een 'walhalla' voor precisielandbouw. 'We zijn eigenlijk wel klaar met alleen rechtrijden. Ik merk dat de markt, ook internationaal, klaar is voor plaatsspecifiek werken', licht hij toe. Volgens Wieringa worden akkerbouwers via subsidies wel gestimuleerd om stappen te maken, maar zijn het de spelregels die afschrikken. 'Daarbij zijn ze vaak bang voor controle.'

De ondernemer ziet daarom ook een belangrijke rol voor adviesbureaus en landbouwcoöperaties. 'Zij moeten ons daarin meer ondersteunen en zorgen dat we precisielandbouw goed kunnen implementeren en ons daarin kunnen blijven doorontwikkelen. Een boer kan dat niet alleen.' Loonstra voegt toe: 'Dit soort bedrijven vindt het lastig om met nieuwe ontwikkelingen om te gaan en deze in te passen in hun bedrijfsmodel. Ze durven het risico niet te nemen.'

Wieringa boert op zandrug in Midden-Groningen
Simon Wieringa runt samen met zijn vrouw Manon Huizinga een akkerbouwbedrijf in Hellum, Midden-Groningen. De percelen van vof Huizinga-Wieringa liggen in de Woldstreek. Wieringa verbouwt ongeveer 100 hectare aardappelen, waarvan 70 procent zetmeel-, 20 procent consumptie- en 10 procent pootgoedrassen. Verder teelt het bedrijf circa 80 hectare graan, 65 hectare suikerbieten en 16 hectare zaaiuien. De meeste gewassen van Wieringa groeien op zandgrond. Daarnaast zijn er wat percelen met klei op veen. De gronden zijn volgens de akkerbouwer bont met plaatselijk relatief veel stenen.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.