Uitspraak+emissiearme+stalvloeren+zet+innovaties+klem
Nieuws
© Robin Britstra

Uitspraak emissiearme stalvloeren zet innovaties klem

Veel innovaties in de veehouderij staan op de helling door een uitspraak van de Raad van State. Die vindt dat er te veel onzekerheid is over de emissiebeperking van twee emissiearme vloeren in rundveestallen. Daardoor is het niet mogelijk om op basis van deze systemen een natuurvergunning te verkrijgen. Of deze uitspraak gevolgen voor andere veehouderijsectoren, moet nog blijken.

Volgens Jan de Groot van DLV Advies heeft de uitspraak van de Raad van State zeker gevolgen voor melkveehouders die een aanvraag hebben gedaan voor een emissiearme vloer. 'Alle melkveehouders die zo'n aanvraag hebben lopen, leven nu in onzekerheid. Hopelijk trekken de provincies samen op en geven ze aan hoe het verder moet.'

Voor rundveehouders liggen er volgens De Groot alleen mogelijkheden voor een natuurvergunning voor de Lely Sphere en mogelijk het CowToilet van Hanskamp.

Voorzichtig

Voor innovatieve systemen die in ontwikkeling zijn, vreest de adviseur dat het moeilijk gaat worden om een erkenning te krijgen. 'De commissie die nieuwe systemen beoordeelt, zal voorzichtig zijn bij het toekennen van een emissiefactor.'

Met dataloggen van de hoeveelheid stikstof die erin gaat en hoeveel je eruit haalt kun je de reductie hardmaken

Jan de Groot, DLV Advies

Hoe de uitspraak van de Raad van State gaat uitpakken voor varkens- en pluimveehouders, is nog onduidelijk. 'Het moet niet zo zijn dat veehouders die in goed vertrouwen investeren in een systeem dat de overheid op een lijst heeft gezet in de problemen komen, doordat het door een rechter wordt afgeschoten', reageert voorzitter Kees de Jong van de vakgroep Pluimveehouderij LTO/NOP.

Luchtwassers

Voor varkenshouders verwacht De Groot overigens niet dat luchtwassers hetzelfde te wachten staat als emissiearme vloeren. 'De combiwasser zat een tijd in het verdomhoekje. Maar met een goede dimensionering, bewaking en bijsturing van de zuurgraad in het systeem haalt dit systeem 85 procent ammoniakreductie', weet hij.

'Door de datalogging in het systeem kunnen varkenshouders het zelf goed bewaken. Doen ze het niet, dan weten ze dat ze een boete kan krijgen. Rechtbanken hebben bezwaren tegen de ammoniakreductie van luchtwassers tot nu toe niet gegrond verklaard', stelt de adviseur.

Werkelijk meten uitstoot

Voor alle emissiearme systemen moet het volgens De Groot toe naar het gebruik van sensoren en data vastleggen. Ook De Jong ziet dit als enige goede oplossing: 'We moeten zo snel mogelijk naar echt meten van de uitstoot toe. Dan weet je waar je aan toe bent en krijg je een vergunning die niet meer onderuit kan worden gehaald.'

Met sensoren en datalogging komen systemen van dagontmesting, vergisting en ammoniak strippen voor rundvee-, varkens- en kalverbedrijven in beeld. De emissiearme vloer in de rundveestal is de eerste stap. Samen met vergisten en ammoniak strippen zijn dan hoge reducties van ammoniak en broeikasgassen haalbaar.

De Groot: 'Met dataloggen van de hoeveelheid stikstof die erin gaat en hoeveel je eruit haalt kun je de reductie hardmaken. Het bedrijf krijgt dan een doelvoorschrift voor een maximale uitstoot van ammoniak.'

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.