Impact+Buying%3A+%27Data+dragen+verhaal+bij+vlees+uit%27
Nieuws
© Voergroep Zuid

Impact Buying: 'Data dragen verhaal bij vlees uit'

'Een belangrijke consumententrend in veel landen is vlees eten van dichtbij. Retailers zijn daarom gedwongen om hun verhaal bij vers vlees van hun concept beter uit te dragen. Daar hebben ze data van boeren en de rest van keten voor nodig', zegt CEO Marjan de Bock-Smit van Impact Buying die zich dagelijks beweegt in de wereld van retail in Europa gericht op versproducten.

De Bock-Smit was vorige week een van de sprekers op een seminar over toekomstgericht ondernemen in de varkenshouderij in het Brabantse Gemert. Dat werd gehouden ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van Voergroep Zuid.

Ook de Product Environmental Footprint (PEF) op verpakkingen vermelden zal volgens De Bock-Smit impact hebben op retailers. 'Ze zullen worden afgerekend op het maatschappelijk verantwoord ondernemen en dan zijn euro's minder leidend dan nu. Inkopers gaan onder de druk van belastingheffingen sturen op PEF', verwacht zij. 'Daarom is Albert Heijn met het 'Beter voor het Varken'-concept van plan om binnenkort te starten met een verbetertraject voor de CO2-footprint. Deelnemende boeren gaan daar een beloning voor krijgen.'

Bewuster kiezen

Daarnaast ziet de CEO van Impact Buying de trend dat consumenten bewuster gaan kiezen. 'Ze geven hun geld liever uit aan een goed en verantwoord geproduceerd stukje vlees. Vlees met een goed onderbouwd en een te bewijzen verhaal.'

Algemeen directeur Ronald van de Ven van Voergroep Zuid: 'Als keten zullen we samen de toekomst moeten maken. We dienen in te spelen op veranderingen, elkaar prikkelen en het anders durven te gaan doen.'

Voor het in de hand houden van de kostprijs is diergezondheid cruciaal

Hans Verhoeven, varkenshouder en oprichter Keten Duurzaam Varkensvlees

Volgens Van de Ven is ondernemen niet makkelijk, zeker niet voor jonge varkenshouders. 'Daarom zijn we in juli gestart met het ontmoeten van 1.800 jonge boeren en boerinnen op ons Brokkenbal en rollen we opleidingsmodules voor hen uit in alle sectoren.'

Vleesconsumptie

Dat de mondiale vleesconsumptie de komende decennia nog stijgt, is voor CEO Ronald Lotgerink van vleesverwerker Vion een gegeven. In Noordwest-Europa daalt het eten van vlees de komende jaren met 10 tot 15 procent. Ook het aantal varkens en runderen in de Europese Unie zal volgens hem met die percentages dalen.

'Daarnaast worden de kostprijsverschillen met wereldspelers de Verenigde Staten (VS) en Brazilië alleen maar groter', verwacht Lotgerink. 'Het kostprijsprobleem in de EU dwingt ook ons als beste exportland ter wereld tot het maken van keuzes.'

Concurrentie aangaan

Produceren voor 10 tot 20 cent boven de kostprijs voor varkens in de VS is richtinggevend voor varkenshouders om internationaal de concurrentie aan te kunnen gaan.

'Op de verschillende exportmarkten kunnen we de hogere kwaliteit van varkensvleesproducten uit Nederland tot waarde brengen. Ondanks dat kostprijsverschil kunnen we dan toch concurreren. Varkenshouders in Nederland en Denemarken zijn de wereldtop', stelt de CEO van Vion.

Vegamarkt

Directeur Ronald Poos van Meat Friends ziet de markt voor het verwaarden van vlees in Nederland veranderen. 'De vleesconsumptie daalt jaarlijks met 3 procent en de vegamarkt blijft op 4 tot 5 procent van het marktaandeel hangen', zegt hij.

'Met het 'Varken op z'n Best'-concept bedienen we de Nederlandse retailers en nemen we ze mee op onze gezamenlijke reis om ook voor lange termijn afspraken in deze productieketen te maken. Verbinden aan retailers is broodnodig om bij de consument te komen. Een sterke troef van het varken is circulariteit en duurzaamheid waaronder een lage CO2-footprint', stelt Poos.

Gegevens met de varkens meeleveren en data in de keten uitwisselen bieden kansen om samen de faalkosten te verwijderen en efficiënter te produceren. 'Een productieketen kun je 20 procent efficiënter maken', stelt Lotgerink. '8 procent komt uit de conceptwaarde en 12 procent door de keten efficiënter te maken. Daarbij gaan datastromen ons absoluut vooruithelpen.'

Consumenten informeren

Hier haakt varkenshouder en oprichter van de 25 jaar geleden opgerichte Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV) Hans Verhoeven meteen op aan. 'Chinese vrouwelijke consumenten willen nu al weten of de varkenspootjes die ze kopen in de drek hebben gestaan of niet. Vlees informatie meegeven moet dus nu al gebeuren', stelt hij.

'Omdat wij alles van onze KDV-deelnemers weten, kunnen we in de keten en op onze varkensbedrijven sturen en verbeteren op basis van big data. Alles draait om het in de hand houden van de kostprijs en daarbij is diergezondheid cruciaal.'

Klaas Dijkstra: 'Steun 'Geef boeren toekomst' groeit ook in de breedte'
Over dierenwelzijn wordt sinds 2012 anders bericht dan in de periode daarvoor, constateert directeur Klaas Dijkstra van Zest Marketing. 'Een lawine aan negatieve berichtgeving in de media heeft zichtbaar impact. Een select groepje van diverse actiegroepen weet de veehouderij op een slimme manier te bestoken. Tezamen beschikken ze over tientallen miljoenen euro's voor communicatie. De hondenkar toont dat het dier daardoor centraal is gezet. In 1963 werd het verboden om een hond een kar te laten trekken en nu wordt een hond in een comfortabele kar voortgetrokken door de mens.' Met de actie 'Geef boeren toekomst' wordt een tegengeluid georganiseerd vanuit de agrarische sector. 'Steeds meer geld voor het steunen van boeren komt binnen en ook in breedte groeit de steun. Naast de initiatiefnemers waaronder ZLTO en de LLTB zijn Farmers Defence Force en Agractie aangehaakt en overweegt LTO Noord dat ook te doen', zegt Dijkstra. 'We analyseren onze tegenstanders en zetten forensische tools in bij het onderzoeken van hun nieuwsberichten. Dan kunnen we daar gericht op reageren, maar we moeten ook zelf transparant zijn en ons verhaal uit blijven dragen.'

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.