Kleine+spuitdrones+zijn+in+Nederland+het+meest+geschikt
Nieuws
© Wageningen University en Research

Kleine spuitdrones zijn in Nederland het meest geschikt

Bij de introductie van spuitdrones in Nederland hebben kleinere varianten de beste kansen. Voor grootschalige akkerbouw lijken de drones minder geschikt. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen University & Research in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Inzet van spuitdrones is nu nog geen optie in de landbouw. In het onderzoek 'Hoe komen spuitdrones van de grond in Nederland?' komt naar voren dat kleine drones tot 25 kilo, die een capaciteit hebben van ongeveer 16 liter vloeistof, zich mogelijk als eerste nuttig kunnen maken. Dit betreft de nichegebieden van fruit- en boomteelt en spotspraying in de land- en tuinbouw.

Mede door de vaak vlakke akkers in Nederland lijken spuitdrones voor de grootschalige akkerbouw minder geschikt. Bovendien beschikken Nederlandse akkerbouwers meestal over goed onderhouden spuitapparatuur met driftreducerende spuitdoppen.

Duurzame gewasbescherming

De onderzoekers van Wageningen University & Research schetsen in het rapport de kansen en uitdagingen bij de invoering van spuitdrones in Nederland. De inzet van spuitdrones kan duurzame vormen van gewasbescherming opleveren. Ook kan de techniek een rol spelen bij bijvoorbeeld het zaaien van groenbemesters in een gewas.

Maar door de regelgeving is het gebruik van spuitdrones in Nederland nog geen alternatief. Beleid op het gebied van luchtvaart en gewasbeschermingsregels houden de introductie tegen. In sommige Europese landen worden drones al wel beproefd. Landen als Frankrijk, Zwitserland en Belgiƫ nemen daarin het voortouw. Ook Duitsland boekt vooruitgang met het testen van spuitdrones.

Gewaseigenschappen in kaart brengen

Drones worden in de Nederlandse landbouw vooral ingezet voor het in kaart brengen van allerlei gewaseigenschappen. De onderzoekers van Wageningen University & Reaearch concluderen dat onderzoek en technische ontwikkeling kunnen bijdragen aan een versnelling van de invoering in Nederland.

'Ook kunnen wetenschap en marktpartijen werken aan het voorbereiden van wet- en regelgeving om met spuitdrones te werken. Er is al veel Europese wetgeving, maar Nederland moet uiteindelijk zelf toestemming verlenen', schrijven de onderzoekers. Overigens wordt in 2024 precisielandbouw toegevoegd aan de vergroeningsmaatregelen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

De luchtvaartregelgeving is voor drones een bepalende factor. Daarbij gaat het om regelgeving die voorschrijft waar drones aan moeten voldoen, hoe operaties moeten worden uitgevoerd en welke eisen aan piloten worden gesteld. Er zijn regels die het vliegen met drones beperken rondom vliegvelden en laagvliegzones. Dat heeft gevolgen voor de landbouw, omdat veel akkers vlak bij vliegvelden liggen.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.