5+vragen+over+relatie+tussen+temperatuur+en+gedrag+van+koeien
Nieuws
© Twan Wiermans

5 vragen over relatie tussen temperatuur en gedrag van koeien

Vanaf een dagelijkse gemiddelde omgevingstemperatuur van 12 graden Celsius en een dagelijkse gemiddelde temperatuur-luchtvochtigheidsindex van 56 laten koeien afwijkend gedrag zien. Ze liggen en vreten minder en ze staan meer. Dat blijkt uit het onderzoek 'Sense of sensors', waarmee Peter Hut donderdag promoveerde aan de Universiteit Utrecht.

Waaruit bestond dit onderzoek?

Hut onderzocht het dagelijks gedragspatroon van melkkoeien op basis van sensormetingen. Hiervoor werden koeien voorzien van een hals- en een pootsensor. Met de halssensor werden de vreettijd en de herkauwtijd vastgelegd. De pootsensor registreerde de ligtijd, statijd en looptijd.

Bij een deel van dit onderzoek werd dit gedurende anderhalf jaar gecombineerd met temperatuur, luchtvochtigheid en wekelijkse koespecifieke gegevens, zoals locomotiescores, conditiescores en bloedmonsters om melkziekte en ketose te detecteren.

Had temperatuur een effect op dit gedrag?

Ja, terwijl de gemiddelde vreettijd per dag rond de zes uur ligt, daalde deze op warme dagen met 92 minuten per dag. De gemiddelde ligtijd, rond de elf uur, daalde op warme dagen met 56 minuten per dag. De aanpassing was al te zien vanaf een gemiddelde omgevingstemperatuur van 12 graden Celsius en een gemiddelde temperatuur-luchtvochtigheidsindex, die de verhouding tussen de temperatuur en de luchtvochtigheid aangeeft, van 56. Vanaf die waarden nam de statijd toe en daalden de lig- en eettijd.

Verder toonde het onderzoek aan dat ook de looptijd afnam. Opvallend daarbij was dat bij koeien op melkrobotbedrijven ook de herkauwtijd minder werd.

Wat is het effect hiervan?

Deze aanpassing aan een stijgende omgevingstemperatuur leidt tot een lagere productieve en reproductieve efficiƫntie en dus een lagere melkproductie en verminderde vruchtbaarheid.

Wat betekent dit voor Nederlandse melkkoeien?

Hut vreest dat de opwarming van de aarde in combinatie met de maatschappelijke vraag naar weidegang leidt tot een verhoogd risico op hittestress, omdat een weiland vaak onvoldoende schaduw biedt. Om dit te voorkomen, zouden de koeien 's nachts kunnen weiden, hoewel uit het onderzoek ook naar voren komt dat koeien graag overdag actief zijn en 's nachts liggen.

Wat is hieraan te doen?

De onderzoeker raadt aan om al bij lagere temperaturen dan nu gebruikelijk koeien te ondersteunen in hun warmteafgifte via straling, stroming, geleiding en verdamping.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.