Energietransitie+in+tuinbouwregio%27s+op+komst
Nieuws
© Greenport West-Holland

Energietransitie in tuinbouwregio's op komst

De warmtekrachtkoppeling (WKK) wordt de komende jaren steeds minder interessant. Dat betekent dat de glastuinbouw zwaarder gaat leunen op het elektriciteitsnetwerk.

'Als sector willen we in 2040 klimaatneutraal produceren. In zo'n scenario ga je ervan uit dat er geen aardgas meer wordt gebruikt. Dat betekent ook dat de WKK tegen die tijd minder interessant is', zei Jeroen Larrivee van BlueTerra tijdens de jaarlijkse Meet & Greet Energie van Greenport West-Holland op 15 december in het Zuid-Hollandse Naaldwijk.

Hoe snel die uitfasering gaat, is nog onduidelijk. Volgens Larrivee hangt dat af van de ontwikkelingen op de elektriciteitsmarkt. 'Wat ik wel durf te zeggen, is dat WKK's in 2030 nog niet van de aardbodem zijn verdwenen. Dat te kort dag. Ik verwacht wel dat ze dan een stuk minder veel draaien.'

Veel potentie

Aardwarmte is een van de veelgenoemde vervangers voor de WKK. Als de geothermieprojecten goed van de grond komen, dan is er volgens Larrivee veel potentie. 'Dan kan misschien wel 80 procent van de belichte teelt worden aangesloten op aardwarmtenetwerken.'

Ik denk dat we goed zijn voorbereid op elektrificatie

Robert Kuik, Tennet

Dat betekent niet dat bedrijven al hun warmte uit geothermie gaan halen. Larrivee verwacht dat tuinbouwbedrijven in de toekomst een grotere energiemix toepassen. 'Denk aan een combinatie van aardwarmte, e-boilers en een warmtepomp.' Waterstof ziet hij niet als veelgekozen vervanger voor de WKK. 'Het is en blijft te duur.'

Een uitdaging is dat tuinbouwbedrijven in 2040 waarschijnlijk in mindere mate hun eigen energie opwekken, zoals dat nu met de WKK juist veelvuldig gebeurt. Dat betekent dat er een verschuiving gaat plaatsvinden van eigen productie en verkoop van energie naar inkoop van energie. Daar ligt een puzzel voor netbeheerders. 'Er moet voldoende ruimte zijn op het elektriciteitsnet', zegt Larrivee.

Goed voorbereid

Robert Kuik van netbeheerder Tennet wordt niet zenuwachtig van het verhaal van Larrivee. 'Er zijn nu vierhonderd projecten in Nederland', zegt hij. 'De komende tien jaar investeren we zo'n 13 miljard euro in het hoogspanningsnet, dus ik denk dat we goed zijn voorbereid op elektrificatie.'

In Zuid-Holland wordt de komende jaren 100 miljoen euro geïnvesteerd. 'Dat is relatief weinig in verhouding tot die 13 miljard euro. Dat komt omdat we in 2009 al forse investeringen hebben gedaan in het versterken van het elektriciteitsnetwerk in deze regio. Daarom maak ik mij geen zorgen over de energietransitie in de tuinbouwregio's', licht Kuik toe.

Maar om niet voor verrassingen te komen staan, is het volgens Kuik belangrijk dat tuinders en netbeheerders blijven samenwerken. 'We moeten elkaar opzoeken, in gesprek gaan en plannen ontvouwen. Dat is cruciaal om ervoor te zorgen dat het elektriciteitsnetwerk ook in de toekomst goed functioneert. De energietransitie is niet voor niets een gezamenlijk opgave.'

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.