UIKC+onderzoekt+klimaatbestendige+uienteelt
Nieuws
© Haijo Dodde

UIKC onderzoekt klimaatbestendige uienteelt

Het Uien Innovatie- en Kenniscentrum (UIKC) onderzoekt klimaatbestendige teeltmethoden voor uien op Proefboerderij Rusthoeve in het Zeeuwse Colijnsplaat. Het streven is om ook in droogtegevoelige teeltgebieden, zoals Zeeland, gemiddelde producties te halen van 65 ton of meer.

'Binnen vijf jaar willen we in Zeeland naar een uienteelt met standaardopbrengsten van 65 ton', zegt directeur Charlotte van Sluijs van Proefboerderij Rusthoeve. 'De oogstresultaten van 2018, 2020 en ook afgelopen jaar zijn voor ons een wake-upcall dat maatregelen en investeringen nodig zijn om de teelt hier rendabel te houden.'

Van Sluijs sprak onlangs op een bijeenkomst van UIKC over de impact van klimaatverandering op de uienteelt. Daarbij gaven onder anderen Luc Remijn, uienspecialist van Delphy en ook betrokken bij UIKC, en Eelco Boot, bedrijfsleider van Proefboerderij Rusthoeve, een toelichting op de onderzoeksresultaten en de toekomstplannen.

Droogte

Boot hoopt volgend jaar al 65 ton uien te oogsten op de proefboerderij. 'Voor ons was 2018 een rampjaar met niet meer dan 15 ton per hectare na de extreme droogte, vorig jaar kwamen we tot gemiddeld 52 ton, maar dit jaar vielen we weer terug naar 21 ton na opnieuw een te droog groeiseizoen. Wij gaan de uitdaging graag aan en het liefst zo snel mogelijk', benadrukt hij.

Komend jaar willen we de watergift verregaand automatiseren en bekijken we hoe we over meer zoetwater kunnen beschikken

Eelco Boot, bedrijfsleider Proefboerderij Rusthoeve

Volgend jaar kunnen op de proefboerderij alle uienproeven worden bedruppeld of beregend. Daarvoor is een bassin gegraven voor de opslag van 3.000 kuub water. 'Verder hebben we de afgelopen jaren een waterleidingnetwerk aangelegd naar onze percelen. Komend jaar willen we op het proefbedrijf de watergift verregaand automatiseren en bekijken we hoe we over meer zoetwater kunnen beschikken', licht Boot toe.

Volgens Remijn is water veruit de belangrijkste factor om klimaatverandering de baas te kunnen in de uienteelt. Hij wijst erop dat de ui een droogtegevoelig gewas is en bovendien slecht bestand tegen hitte. 'In onderzoek hebben we de meerwaarde van irrigatie in uien al keer op keer vastgesteld. Zelfs in een nat groeiseizoen zien we dat druppelirrigatie meeropbrengsten oplevert.'

Druppelen met brak water

Nieuw onderzoek moet meer duidelijkheid geven over druppelen met brak water in uien. Volgens Remijn zijn die mogelijkheden beperkt. Hij stelt dat uien bij EC-waarden boven 2 al veel opbrengstderving geven. Bovendien is beregenen of irrigeren met zoutwater nadelig voor de structuur. 'We gaan meer onderzoek doen voor een definitief oordeel over de waterkwaliteit.'

De uienspecialist ziet meer in het opslaan van zoetwater in de winterperiode voor gebruik tijdens het groeiseizoen. Volgens hem moet het mogelijk zijn om met een netwerk van drainagepijpen water te oogsten.

'Berekeningen laten zien dat een hectare voldoende capaciteit heeft om in de wintermaanden een bassin van ruim 2.000 kuub te vullen. Voorwaarde is dat de waterkwaliteit goed is. Dat hangt af van de ligging van het perceel en bijvoorbeeld de invloed van zoute kwel', licht Remijn toe.

Wedstrijd voor uientelers
Het UIKC organiseert volgend jaar een wedstrijd voor uientelers. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de kwaliteit en de opbrengsten van de uien, maar ook naar de inzet op duurzaamheid en teeltefficiƫntie. 'We willen een soort competitie op gang brengen om de teelt in Nederland naar een hoger plan te helpen', zegt Dominique Cammaert, onderzoeker van Delphy. Uientelers staan volgens haar voor veel uitdagingen om een goed rendement te halen. De exacte invulling van de UIKC Onion Challenge moet nog worden uitgewerkt. Voorafgaand aan het nieuwe teeltseizoen zullen organisaties die betrokken zijn bij UIKC zich inzetten om deelnemers te werven.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.