Autonome+robot+doet+zijn+intrede+in+de+tuinbouw
Nieuws
© Honest AgTech

Autonome robot doet zijn intrede in de tuinbouw

Honest AgTech heeft begin dit jaar de eerste Level 5-autonome robot voor de tuinbouw geïntroduceerd. 'Binnen enkele jaren volgen veel meer', verwacht CCO Maren Schoormans. 'Robots zijn essentieel voor het voortbestaan van de tuinbouw.'

De ontwikkelingen op het gebied van robotisering in de tuinbouw gaan razendsnel. Dat bewijst ook de introductie van de autonome robot voor toepassing van UV-C, die Honest AgTech samen met Cleanlight heeft gepresenteerd. 'Dit is iets waar autofabrikanten al jaren van dromen', lacht Schoormans.

'Natuurlijk is het veel lastiger om een autonoom voertuig de openbare weg op te krijgen dan in de kas te laten rijden, maar het geeft wel aan hoe ver we al zijn', licht Schoormans toe.

Ongecontroleerde omgeving

De CCO legt uit dat het ontwikkelen van een autonoom voertuig voor de kas wel meer voeten in de aarde heeft dan ontwikkeling voor een magazijn als die van bol.com. 'De kas is een ongecontroleerde omgeving. Je hebt planten die elke dag veranderen, licht dat iedere dag anders is en werknemers die in de directe omgeving van de robot aan het werk zijn.'

De snelheid waarmee wij de kunstmatige intelligentie voor robots kunnen ontwikkelen, is afhankelijk van de trainingsdata die we hebben

Maren Schoormans, CCO Honest AgTech

Daarom heeft een volledig autonome robot, zoals die van Honest AgTech, minstens twee weken nodig om de tuin te leren kennen. In de eerste weken doet de robot vaak niets anders dan rondrijden. In die periode ziet de robot obstakels en heeft de software de mogelijkheid de uitzonderingsgevallen te integreren. 'Je kunt dit vergelijken met verhuizen naar een nieuw dorp. Ook dan moet je de omgeving leren kennen', legt Schoormans uit.

Level 5

De robot van Honest AgTech en CleanLight is wereldwijd de eerste Level 5-autonome robot in de tuinbouw. 'Dit betekent dat de teler zijn handen en hersenen niet hoeft te gebruiken als het gaat om de werkzaamheden van de robot', licht de CCO toe. Hij verwacht die monopoliepositie niet lang te behouden. 'Ik weet zeker dat er over enkele jaren verschillende autonome robots in de kassen rondrijden.'


Robots zijn essentieel voor de toekomst van de tuinbouw, stelt Schoormans. 'Het wordt in steeds meer landen moeilijker om mensen te vinden die het werk in de kassen willen doen. Dat zie ik ook bij mijn eigen kinderen. Waar ik vroeger graag in de kas werkte, hebben mijn kinderen daar echt geen zin in.'

Meer vraag naar robots

Het krimpende gewasbeschermingsmiddelenpakket speelt ook een rol in de groeiende vraag naar robots. 'De interesse vanuit Nederland is nog niet zo groot, maar in bijvoorbeeld Canada neemt de vraag snel toe', constateert de CCO.

Dat de vraag vanuit Nederlandse tuinders beperkt is, heeft meerdere redenen. 'Telers hebben een gemakkelijk beheersbaar kasklimaat, waardoor de druk van meeldauw minder is. UV-C wordt vaak gebruikt ter bestrijding van deze ziekte.'

Voldoende gewasbeschermingsmiddelen

Bovendien beschikken telers nog over voldoende gewasbeschermingsmiddelen. 'Zolang de retail geen strengere eisen stelt aan het gebruik van gewasbescherming, is de noodzaak om over te stappen op UV-C minder groot. Dat is anders in Noord-Amerika en Scandinavië, waar het middelenpakket beperkter is', weet Schoormans.

Wel verwacht de CCO dat de vraag de komende jaren toeneemt. 'Ook bij ons zal het middelenpakket verder krimpen. Kijk alleen al naar de Green Deal. Telers moeten versneld omschakelen naar alternatieven, zoals biologische middelen of UV-C. Dat laatste is alleen interessant met een robot, omdat dit een arbeidsintensieve taak is.'

Obstakels overwinnen

Maar voordat honderden robots door de kassen rijden en gewaswerk verrichten, is nog een aantal obstakels te overwinnen. 'De snelheid waarmee wij de kunstmatige intelligentie voor robots kunnen ontwikkelen, is afhankelijk van de trainingsdata die we hebben. Daarvoor moeten we de mogelijkheid krijgen bij tuinders in de praktijk duizenden robothandelingen en kilometers te maken', stelt Schoormans.

De drempel om die eerste robot in huis te halen, is voor veel telers groot. Dit komt onder meer door de forse investering. De robot van Honest AgTech kost tussen 100.000 en 130.000 euro.

Prijs per vierkante meter

'Dat klinkt fors, maar is het niet als je kijkt naar de prijs per vierkante meter per jaar', vindt de CCO. 'Onze robot kan 6 hectare opgaande gewassen of 10 hectare aardbeien aan. Dat is 0,30 tot 0,40 euro per vierkante meter per jaar. Dat is een concurrerende prijs vergeleken met de kosten voor chemische gewasbescherming tegen meeldauw.'

Permanente kostenverlaging kan alleen via opschaling. 'Dat maakt serieproductie mogelijk', zegt Maren Schoormans.
Permanente kostenverlaging kan alleen via opschaling. 'Dat maakt serieproductie mogelijk', zegt Maren Schoormans. © Honest AgTech

Om de kostendrempel te verlagen, heeft Honest AgTech een samenwerking gesloten met leasemaatschappij DLL. Een permanente prijsverlaging is de komende jaren mogelijk via opschaling. 'Als de markt naar honderden robots gaat, kunnen wij serieproductie toepassen. Datzelfde geldt voor het gebruik van dure sensoren als Lidar. Pas als die meer worden gebruikt, wordt het goedkoper een robot te produceren.'

Bredere toepassing

Honest AgTech heeft nu zeven robots in de praktijk actief. 'In de aardbeienteelt is UV-C-toepassing het meest gangbaar, maar onlangs zijn we ook gestart in de komkommerteelt. Daar is minder praktijkervaring met UV-C. Daarom passen we dit eerst op enkele hectares toe', zegt Schoormans.

Begonnen wordt met behandeling vroeg in het jaar en een laag lichtniveau, zegt de CCO. 'We rijden om de dag en voegen telkens wat licht toe. Zo zien we hoe ver we kunnen gaan.'

De doelstelling is dit jaar nog twaalf robots te verkopen. 'Ik heb er vertrouwen in dat dit lukt. De robot kan ook breder worden toegepast, bijvoorbeeld voor gewasinspectie. Dit najaar introduceren we een autonome bladsnijrobot voor tomaten.'

Eerste autonome toepassing van UV-C in de kas
De robot die Honest AgTech en CleanLight begin dit jaar hebben geïntroduceerd, maakt een autonome toepassing van UV-C mogelijk. 'Het toepassen van UV-C in de kas heeft vooral tot doel meeldauw en andere ziektes te bestrijden zonder het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen', legt CCO Maren Schoormans van Honest AgTech uit. Er wordt al langer gewerkt aan het mechaniseren van de toepassing van UV-C, zegt Schoormans. 'Dit omdat de bespuitingen in bijvoorbeeld de aardbeienteelt voor het optimale resultaat elke tweede dag moeten terugkomen. Als de teler dat met de hand of semiautomatisch moet doen, wordt het al gauw een arbeidsintensief proces.' Honest AgTech en CleanLight, dat zich sinds 2005 bezighoudt met UV-C-toepassing voor diverse industrieën, zijn de eerste bedrijven wereldwijd die een autonome robot voor deze werkzaamheden hebben ontwikkeld. De robot is uitgerust met Level-5-autonomie. Dat betekent dat de teler zijn handen en hersenen niet hoeft te gebruiken. 'Autonomie wordt weergegeven in vijf niveaus, waarbij level 5 het hoogste niveau is. Ter vergelijking: bij level 4 heeft de teler zijn hersenen nog nodig en bij level 3 is het soms ook nodig de handen aan het stuur te brengen. Pas bij level 5 hoeft nergens meer over te worden nagedacht. Ook niet over een routebeschrijving door de kas. De robot leert door kilometers te maken', legt de CCO uit. De autonome robot is te gebruiken in kassen met buisrails en een centraal betonpad. Opladen gebeurt draadloos. De capaciteit voor de UV-C-behandelingen bedraagt maximaal 10 hectare.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.