AI%2Dmodel+voorspelt+uierproblemen+bij+koeien
Nieuws
© Jan van den Brink

AI-model voorspelt uierproblemen bij koeien

De beste innovaties voor verduurzaming van de agrarische sector worden bedacht op het boerenerf. Dat is de gedachte achter de Dutch Dairy Challenge, een initiatief van diverse organisaties in de melkveesector. Acht melkveehouders gaan de komende maanden samen met een coach en studenten aan de slag om hun plan uit te werken en praktijkrijp te maken. Een van hen is Pieter Hoenderken uit het Gelderse Doetinchem.

Hoenderken heeft een voorspellend model rond uiergezondheid ontworpen op basis van kunstmatige intelligentie (AI). Volgens hem moet het daarmee mogelijk zijn om te voorspellen wanneer een koe ziek wordt.

Hoenderken is ICT-specialist en eigenaar van R&D-bedrijf Impact IoT Solutions in Doetinchem. Bij het uitwerken van zijn idee krijgt hij ondersteuning van Elles te Winkel van Agro-innovatiecentrum De Marke in Hengelo.

Apps en computerprogramma's

De motivatie om met deze innovatie aan de slag te gaan, ontstond na een opmerking van Te Winkel. Ze vertelde dat ze het lastig vond om bij het managen en gezond houden van koeien afhankelijk te zijn van verschillende apps en computerprogramma's. Dit zette Hoenderken aan tot actie.

Het toevoegen van kunstmatige intelligentie kan dit systeem een extra boost geven

Pieter Hoenderken, ICT-specialist en eigenaar van R&D-bedrijf Impact IoT Solutions in Doetinchem

Volgens Te Winkel is het niet alleen handig om alle data waarover melkveehouders beschikken te stroomlijnen. Op basis van die data een voorspellend model ontwikkelen dat meldt wanneer een dier ziek dreigt te worden, is nog mooier. 'Bij de huidige registratie door de activiteitenmeter of melkrobot is de koe vaak al ziek.'

'We koppelen met het systeem dus niet alleen de gegevens van verschillende bronnen aan elkaar, maar we gaan nog een stap verder met een voorspellend model rond uiergezondheid. Mogelijk kan dat op termijn ook voor andere aandoeningen', ligt Hoenderken toe.

Verschillende data samenvoegen

Studenten van de Hogeschool Arnhem Nijmegen werkten samen met Hoenderken om data van de melkrobot, activiteitenmonitor en weidepoort samen te voegen. Vervolgens is op basis van patronen en afwijkingen een systeem ontwikkeld dat voorspellend is voor uieraandoeningen.

'Dit proces was razend interessant voor deze studenten. Denk bijvoorbeeld aan de koppeling tussen melkgift, melkgeleidbaarheid en celgetal, maar ook de gegevens van de weidepoort. Het toevoegen van kunstmatige intelligentie kan dit systeem een extra boost geven', zegt de ICT-specialist.

Eerder behandelen

Te Winkel is ook enthousiast over het model. 'Wanneer je eerder doorhebt dat een koe bijvoorbeeld een uierontsteking heeft, kun je haar ook eerder behandelen. Dan is misschien een pijnstiller voldoende en hoef je geen antibiotica in te zetten', redeneert ze.


Zo'n voorspellend systeem vraagt wel om een andere aanpak van de dierenarts. 'Die krijgt een wat meer preventieve rol en komt langs wanneer een dier nog niet ziek is', legt Hoenderken uit. Hij verwacht dat bijvoorbeeld ook rantsoenaanpassingen tot herstel kunnen leiden. 'En het model kan de dierenarts ondersteunen bij het vaststellen van de diagnose.'

Het voorspellende model dat focust op de uiergezondheid heeft Hoenderken al getest op oude koedata van De Marke, waarbij bekend was wanneer een koe ziek werd. 'Dat biedt perspectief', stelt Te Winkel. Begin volgend jaar wordt dit systeem daadwerkelijk getest op De Marke.

Kwakkelende dieren voor zijn
Bij dit idee worden data afkomstig van melkproductie, melkkwaliteit, weidegang en activiteit samengevoegd in een model. Dit systeem kijkt naar de uiergezondheid en zou met kunstmatige intelligentie op een vroegtijdig tijdstip kunnen analyseren dat de koe ziek lijkt te worden. Hierdoor kan de melkveehouder op tijd maatregelen nemen om de koe gezond te houden.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.