Melkveehouder+brengt+via+drainage+stallucht+in+bodem
Nieuws
© Jan Anninga

Melkveehouder brengt via drainage stallucht in bodem

De beste innovaties voor verduurzaming van de agrarische sector worden bedacht op het boerenerf. Dat is de gedachte achter de Dutch Dairy Challenge, een initiatief van diverse organisaties in de melkveesector. Acht melkveehouders gaan de komende maanden samen met een coach en studenten aan de slag om hun plan uit te werken en praktijkrijp te maken. Een van hen is melkveehouder Stan Bosman uit het Overijsselse De Krim.

Grasland inzetten om methaan en ammoniak af te breken en het bodemleven te verbeteren. Bosman brengt via drainage stallucht in de bodem. De eerste bevindingen zijn positief.

De melkveehouder heeft 120 koeien. Hij heeft tien jaar gewerkt bij een drainagebedrijf. 'Als je water uit de bodem kunt halen, waarom breng je er dan geen lucht in? Zuurstof is essentieel voor de mens en is ook in de bodem belangrijk', zegt hij.

Diepere laag

Door lucht in de grond te brengen, hoopt Bosman op meer bodemleven dat ook in een diepere bodemlaag actief is. Om dit voor elkaar te krijgen, wordt stallucht – bestaande uit ammoniak, methaan en een beetje zuurstof – uit de mestkelder afgezogen.

Boven de drain die wordt belucht, zie je een heuse groene golf

Stan Bosman, melkveehouder in De Krim

Onlangs heeft de ondernemer de roostervloer vervangen door een dichte vloer met gaatjes voor de urine. Daardoor wordt nauwelijks buitenlucht meegezogen. De afgezogen lucht wordt onder het land geblazen. Een zwanenhals zorgt ervoor dat de lucht niet via de eindbuis van de drainage kan ontsnappen. Bosman past deze techniek al een aantal jaren toe.

In de bodem zorgen methaanoxiderende bacteriën voor de afbraak van methaan tot water en kooldioxide, die opneembaar zijn voor de planten. In het kader van de proef wordt gemonitord op nitraatuitspoeling en de hoeveelheid methaanoxiderende bacteriën.

Goede resultaten

De eerste resultaten zijn goed, stelt Bosman. 'Boven de drains is het gras groener. De drains liggen hier 8 meter uit elkaar. Boven de drain die wordt belucht, zie je een heuse groene golf. Het gras is ook beter bestand tegen droogte. Dit komt waarschijnlijk doordat het bodemleven de grond losser maakt, wat positief is voor de capillaire werking.'

Met zijn deelname aan de Dutch Dairy Challenge hoopt Bosman nog meer onderzoek te kunnen doen naar dit systeem. Hij is overtuigd van het effect.


De melkveehouder, die ook actief is in het Netwerk Praktijkbedrijven, heeft nog meer ideeën om de bodemgezondheid te verbeteren. Hij zou graag een studie zien waarin de vastemestfractie in het najaar op het land wordt gereden. 'Dan kan deze in de winter onder invloed van vocht, schimmels en zuurstof worden afgebroken. Dat is beter voor de bodem dan injecteren. Bij dat laatste breng je het voedsel in de darmen van het gras en niet in de mond', legt hij uit.

Verder wil Bosman een proef uitvoeren voor het scheiden van mest met een zandbak met een drain en plastic. 'Door de mestbult van onderen te voeden met de dikke fractie van de mestschuif, verwacht ik dat de druk van de bovenliggende mest het vocht eruit perst', legt de melkveehouder uit. 'Zo worden de organische delen en snelle stikstofdelen gescheiden. Die laatste zitten in de urine. Dan heb je geen mestscheider nodig.'

Bodem als luchtwasser
In het idee met als toepasselijke titel 'Shitterend' wordt de bodem als luchtwasser gebruikt. Via een drainagesysteem wordt lucht in de grond geblazen. Zuurstof is goed voor het bodemleven. Ammoniak komt vrij voor de wortels. Methaan kan in de bodem worden omgezet in CO2 en water. 'Van broeikasgas ga je naar voeding via drainage', is het idee van ondernemer Stan Bosman.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.