Goede+resultaten+met+struviet+winnen+uit+dierlijke+mest
Nieuws
© Studio Van Assendelft

Goede resultaten met struviet winnen uit dierlijke mest

De beste innovaties voor verduurzaming van de agrarische sector worden bedacht op het boerenerf. Dat is de gedachte achter de Dutch Dairy Challenge, een initiatief van diverse organisaties in de melkveesector. Acht melkveehouders gaan de komende maanden samen met een coach en studenten aan de slag om hun plan uit te werken en praktijkrijp te maken, onder wie Harm en Maartje van Kessel uit het Brabantse Mill.

Fosfaat uit de dunne fractie van mest winnen in de vorm van struviet. Harm van Kessel en zijn zus Maartje zien hierin mogelijkheden om de mest van het melkveebedrijf beter te benutten. Hun eerste ervaringen zijn positief.

'Ik vertelde mijn zus over de problemen rond de mestafzet. In de akkerbouw is fosfaat vaak de beperkende factor. Daardoor kunnen we minder stikstof uit dierlijke mest toedienen. Mijn zus is regelmatig betrokken bij waterzuiveringsinstallaties waar struviet wordt gemaakt. Misschien kan dat ook met runderdrijfmest. Het idee was geboren', licht Harm van Kessel toe.

Boxbedekking

De melkveehouder werkte het idee verder uit. Het is al op kleine schaal getest. Op het melkveebedrijf wordt de mest gescheiden in een dikke en een dunne fractie. De dikke fractie wordt ingezet als boxbedekking.

Het doel is om dit in batches te doen in een silo die kan roeren en beluchten

Harm van Kessel, melkveehouder in Mill

'Het idee is dat de dunne fractie in een tank gaat, waar deze wordt belucht en geroerd en waarna magnesium wordt toegevoegd. Dat bindt fosfaat, dat vervolgens als struviet neerslaat', legt Van Kessel uit.

De analyses van de eerste test zijn nog niet binnen. 'Het werkingsprincipe is hetzelfde als op grotere schaal, de resultaten dus ook', verwacht de melkveehouder. 'Het doel is om dit in batches te doen in een silo die kan roeren en beluchten. Dan kunnen we telkens 50 kuub per keer maken.'

Stikstof

Het systeem biedt als voordeel dat agrarisch ondernemers per hectare meer stikstof uit dierlijke mest kunnen uitrijden. 'Bij 40 kilo fosfaat per hectare kun je bij 1,5 kilo fosfaat per kuub 27 kuub drijfmest kwijt. Met 4 kilo stikstof per kuub is dit ruim 100 kilo stikstof, terwijl je zonder derogatie 170 kilo stikstof uit dierlijke mest mag toedienen', licht de melkveehouder toe.

Wanneer je 1 kilo fosfaat in een kuub hebt, kom je op 40 kuub drijfmest per hectare en dus 160 kilo stikstof. 'Op deze manier hoef je minder stikstof- en kalikunstmest aan te kopen', zegt Van Kessel.


De dunne fractie die overblijft, bevat vooral stikstof en kali en wordt uitgereden op bouw- en grasland. Voor de struviet wordt op termijn naar afzet gezocht. 'De productie is hier beperkt. Bij grote installaties is de vorming van struviet vaak een continu proces.'

Verder lijkt op de boerderij geproduceerd struviet iets te veel organische stof te bevatten. Toch hoeft dat geen probleem te zijn. 'Ik sprak iemand van Duynie, waar ook struviet wordt geproduceerd. Die vertelde dat er zeker voldoende vraag is naar dit product. Dat komt wel goed', verwacht de melkveehouder.

Van Kessel durft er bijna niet aan te denken, maar mogelijk is de fosfaatloze dunne fractie ook geschikt als renure. 'Hierover is nog veel onduidelijk. Toch denk ik dat de samenstelling van deze dunne fractie voor renure in aanmerking kan komen. Wanneer we dit als kunstmestvervanger mogen inzetten, biedt dit helemaal kansen voor het produceren van struviet uit drijfmest.'

Rioolwaterzuivering
Struviet is een bekend product uit de rioolwaterzuivering. Vanuit dit idee wordt door Harm van Kessel en zijn zus Maartje bij de Dutch Dairy Challenge gekeken of struviet ook is te winnen uit dierlijke mest. Mest wordt hiermee een hernieuwbare bron van fosfaat. In de mestwetgeving is fosfaat vaak de beperkende factor. Met minder fosfaat kunnen meer stikstof en kali worden gegeven uit dierlijke mest.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.