Met+natuurlijke+processen+kwaliteit+van+mest+verbeteren
Nieuws
© William Hoogteyling

Met natuurlijke processen kwaliteit van mest verbeteren

De beste innovaties voor verduurzaming van de agrarische sector worden bedacht op het boerenerf. Dat is de gedachte achter de Dutch Dairy Challenge, een initiatief van diverse organisaties in de melkveesector. Acht melkveehouders gaan de komende maanden samen met een coach en studenten aan de slag om hun plan uit te werken en praktijkrijp te maken. Een van hen is Cor de Groot uit het Gelderse Rossum.

De Groot gebruikt natuurlijke processen om de kwaliteit van mest te verbeteren en warmte te winnen. Zo wil hij op een 'ouderwetse' manier de melkveehouderij verder helpen. Zijn streven is niet alleen het mestprobleem te beperken, maar ook de bodemkwaliteit te verbeteren.

De deelnemer aan de Dutch Dairy Challenge is geen melkveehouder, maar zijn vader wel. Ook was De Groot eerder champignonkweker. Hij kent het belang van goede mestkwaliteit voor een vruchtbare teelt. In zijn idee, dat nog in de kinderschoenen staat, wil hij beide landbouwtakken combineren met oog voor beter dierenwelzijn.

Kringloop

'Het mooie van mijn plaatje is dat de kringloop rond is, van begin tot eind. Daarbij gebeurt alles via natuurlijke processen. Toevoegmiddelen zijn niet nodig. Het is een puzzel waarvan je verschillende stukjes op basis van bekende technieken in elkaar schuift', licht de deelnemer aan de Dutch Dairy Challenge toe.

Het is een puzzel waarvan je verschillende stukjes op basis van bekende technieken in elkaar schuift

Cor de Groot, deelnemer Dutch Dairy Challenge

De basis voor die puzzel wordt gelegd met een dichte vloer, gemaakt van gerecycled rubber met perforatiegaten. Die kan over een roostervloer worden gelegd en is comfortabel en zacht. Daar komt stro bovenop. 'De combinatie van stro en de bijna dichte vloer maakt dat er geen gassen uit de put komen. Dat beperkt de uitstoot en is goed voor het stalklimaat', zegt De Groot.

Eventueel kan op deze manier een soort vrijloopstal worden gebouwd, maar het systeem is ook in een bestaande ligboxenstal in te passen. 'Het idee is afkomstig van de oude grupstal. Daar werd op een eenvoudige manier vaste mest en urine gescheiden. Hier gebeurt dit volgens hetzelfde principe.'

Renure

Het idee is dat de urine, die in de put onder de vloer wordt opgevangen, wordt ingezet als renure. Na Europese goedkeuring is dit een kunstmestvervanger. De vaste fractie met het stro wordt uit de stal gehaald en in een indooromgeving omgezet tot substraat. De broei van dit mengsel zorgt er niet alleen voor dat de gasvormige stikstof en ammoniak worden gebonden in een vaste stof, ook levert dit broeiproces warmte op. Dat kan in de vorm van warm water worden gebruikt voor een warmtenet, tuinbouw of industrie.


Het substraat dat de compostering oplevert, zit vol micro-organismen die goed zijn voor de kwaliteit van de bodem. De Groot: 'Het is gemakkelijk uit te rijden, terwijl het voor een groot deel de kunstmest kan vervangen. In de bodem verhoogt het niet alleen het organischestofgehalte, maar verbetert ook de bodemkwaliteit. Daarmee houdt de bodem vocht beter vast. Vergelijk het met potgrond.'

Volgens de deelnemer aan de Dutch Dairy Challenge is het product ook goed in te zetten voor de graanteelt. 'Zo is met het substraat niet alleen te besparen op de kosten voor mestafzet, maar worden met de eigen stroteelt ook de kosten voor stro gedrukt. Je werkt aan een eigen kringloop.'

Diervriendelijke manier
Het idee van Cor de Groot is om de stal in te richten op een diervriendelijke manier. Dikke en dunne fractie worden gescheiden vanuit het aloude principe van de grupstal. De dikke fractie wordt gebruikt om er energie uit te halen en stikstof en ammoniak te binden. Het overgebleven substraat wordt ingezet als bodemverbeteraar en om de waterkwaliteit te verbeteren.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.