Belgen+kijken+of+zeoliet+kan+zorgen+voor+ammoniakreductie+in+geitenhouderij
Nieuws
© Pixabay

Belgen kijken of zeoliet kan zorgen voor ammoniakreductie in geitenhouderij

In België wordt gekeken of het kleimineraal zeoliet door melkgeitenhouders kan worden gebruikt om de ammoniakuitstoot te verlagen. Het Vlaamse Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek is hiervoor een tweejarige studie gestart.

In Vlaanderen zijn nog geen ammoniakreducerende mogelijkheden voor de geitenhouderij bekend, schrijft vereniging Boerenbond. Zeoliet bestaat uit poreuze mineralen die onder andere stikstofverbindingen aan zich kunnen binden en wordt gebruikt als voeradditief en strooisel.

Het Vlaamse instituut onderzoekt op twee melkgeitenbedrijven of zeoliet kan bijdragen aan de ammoniakreductie. In andere sectoren lopen al proeven die een aanzienlijke reductie van de ammoniakemissie door zeolieten aantonen.

Op PAS-lijst zetten

Met de proef wil het Vlaamse instituut de eerste stap zetten om de maatregel erkend te krijgen voor de Programma Aanpak Stikstof (PAS)-lijst. Deze bevat ammoniakemissiereducerende maatregelen die agrarisch ondernemers kunnen gebruiken om de bijdrage van hun bedrijf aan de kritische deposities te verminderen.

Bij recent Nederlands onderzoek naar toevoegmiddelen zijn zeolieten overigens niet heilig gebleken, meldt Verantwoorde Veehouderij. Weliswaar kan een kilo zeoliet 8 tot 32 gram ammonium absorberen, maar omdat mest 2 kilo ammonium per kuub bevat is er veel zeoliet nodig.

Volgens de onderzoekers is er dan 62,5 kilo per kuub mest nodig. Met een prijs van 200 tot 350 euro per ton is dit een dure toepassing, concluderen zij.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.