Cookie gebruik

Basis

SmartFarming.nl hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens en overige toepasselijke wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld, tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening, er een wettelijke plicht op rust of wanneer u daar toestemming voor geeft. Uw persoonsgegevens worden alleen verzameld en gebruikt als dit wettelijk is toegestaan en de gegevens worden in dat geval op passende technische en organisatorische wijze beveiligd.

Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden alleen verwerkt voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Deze persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij een van de volgende situaties zich voordoet:

  1. Dienstverlening

Het delen van persoonsgegevens is soms nodig voor onze dienstverlening, bijvoorbeeld wanneer een leverancier bepaalde taken voor SmartFarming.nl uitvoert. In deze gevallen maken wij goede afspraken met deze partijen, onder andere over de beveiliging en geheimhouding van de persoonsgegevens.

  1. Wettelijke plicht of rechterlijke uitspraak:

Het delen van de persoonsgegevens met andere partijen is soms verplicht op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak, bijvoorbeeld bij de opsporing van strafbare feiten.

Cookies SmartFarming.nl

Smartfarming.nl maakt gebruik van de volgende cookies:

Functionele en analytische cookies die gebruikt worden om de site goed te laten functioneren en om het gebruik van de website te meten. We gebruiken hiervoor Google Analytics op basis van een verwerkersovereenkomst . De IP-adressen zijn daarbij afgeschermd waardoor wij gegevens niet kunnen herleiden tot individuele bezoekers.

Sociale Media Cookies

Op onze pagina’s hebben we socialemediaknoppen staan om bezoekers de optie te geven artikelen te delen en om bezoekers te laten reageren op artikelen. Socialemedianetwerken doen aan tracking en profiling van bezoekers. Met deze cookies wordt het internetgedrag van bezoekers gemonitord door de sociale netwerken. SmartFarming.nl zelf monitort bezoek niet op individueel niveau en bouwt ook geen profielen op van bezoekers.

Links naar andere websites

Op de website treft u ook links aan naar andere websites. SmartFarming.nl is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door de organisaties waarin in die links naar verwezen wordt. Lees hiervoor het privacystatement van de website die u bezoekt.

Nieuwsbrieven SmartFarming.nl

Voor het verzenden van de nieuwsbrieven van SmartFarming.nl gebruiken we een database met e-mailadressen. Deze e-mailadressen worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief. Bij afmelding voor de nieuwsbrief wordt het e-mailadres automatisch verwijderd.

 

 

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.