Zeeuwse+subsidie+voor+precisielandbouw
© Nieuwe Oogst

Zeeuwse subsidie voor precisielandbouw

Het Zeeuws Agrarisch Jongeren Kontakt ontvangt 277.000 euro van de provincie Zeeland voor de doorontwikkeling van precisielandbouw.

De subsidie betreft de ondersteuning van een tweejarig project waarbij op zes locaties ervaring wordt opgedaan met nieuwe technieken. Eén van de speerpunten is de mogelijkheid om teeltmaatregelen plaatsspecifiek uit te voeren.

Het is de bedoeling dat tenminste dertig Zeeuwse akkerbouwers aan het project deelnemen. Deze deelnemers zullen tijdens en na het project hun kennis moeten delen met collega's in de provincie.

Praktische handleiding

DLV en andere kennispartners zorgen voor de begeleiding van de akkerbouwers die plaatsspecifiek hun grond willen verbeteren. Na het project komt er een praktische handleiding over precisielandbouw en een app die beschikbaar is voor alle Zeeuwse akkerbouwers.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.