%E2%80%98Belangrijkste+groeifase+tarwe+ligt+achter+ons%E2%80%99
© Haijo Dodde

‘Belangrijkste groeifase tarwe ligt achter ons’

Naar het oordeel van de stichting De Hoeksche Waard op de Kaart (H-Woldka) ligt de belangrijkste fase voor de ontwikkeling van een gewas wintertarwe al achter ons.

H-Wodka is een groep akkerbouwers op het Zuid-Hollandse eiland de Hoeksche Waard. De telers zijn actief met precisielandbouw en maken onder andere gebruik van gewassensing.

Kale plekken

Uit satellietfoto’s is met een boerenoog nu al te zien hoe het gewas de winter is uit gekomen. Kale plekken door wateroverlast, verslemping, ganzen, smienten en dergelijke vallen duidelijk op.

Volgens H-Wodka is op deze plekken zeker meer dan de helft van de potentiële opbrengst verloren gegaan, ook al groeien ze geleidelijk weer dicht.

Topopbrengst

Ook de variatie in vroegheid valt op. In zones die straks de hoogste opbrengst zullen geven, staat het gewas in maart/april dicht en is de kleur donker blauwgroen.

Voor een topopbrengst van 15 ton wintertarwe per hectare moet alles kloppen. H-Wodka vraagt zich af of gewasscans in wintertarwe na eind mei daaraan nog veel aan toevoegen.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.