Precisielandbouw+in+de+melkveehouderij
Nieuws
© Wageningen UR

Precisielandbouw in de melkveehouderij

Binnen enkele jaren is het mogelijk een praktisch (teelt)adviessysteem te realiseren voor dagelijkse beslissingen op het melkveebedrijf. De technologie die dat mogelijk maakt is dan beschikbaar, stelt Wageningen UR.

Dat concluderen onderzoekers op basis van een haalbaarheidsstudie naar het genereren van opbrengst- en voederwaardekengetallen met sensoren en modellen voor ruwvoer (gras en snijmaïs) voor de melkveehouderij in Nederland.

Technologie is niet beperkend meer om precisielandbouw op belangrijke teeltmaatregelen toe te passen.

Sensordata

Het gaat nu om het bewerkstelligen van een effectieve integratie van sensordata, modellen, kengetallen en machines in een integraal adviessysteem en in belangrijke precisielandbouwtoepassingen.

In het rapport wordt uitgewerkt hoe een praktisch adviessysteem voor dagelijkse beslissingen op het melkveebedrijf in minder dan drie jaar kan worden bereikt.

Onderzoek en doorontwikkeling

Dat kan door integratie van bestaande componenten (data, sensoren en modellen) en verbetering van het systeem op de langere termijn door gericht onderzoek en doorontwikkeling.

De haalbaarheidsstudie is uitgevoerd in opdracht van provincie Overijssel, het voormalige Productschap Zuivel en de ZLTO.

· Klik voor complete rapport op bijgesloten pdf

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.