%27Trekker+in+akkerbouw+heeft+beste+tijd+gehad%27
Nieuws
© Nieuwe Oogst

'Trekker in akkerbouw heeft beste tijd gehad'

De trekker als universele krachtbron krijgt in de akkerbouwsector steeds meer concurrentie van werktuigen met een eigen krachtbron. De trekker heeft zijn beste tijd gehad, stelt de Stichting de Hoeksche Waard op de Kaart (HWodKa).

De maaidorser is een oud voorbeeld van een werktuig met een eigen krachtbron. Zelfrijdende rooiers en veldspuiten volgen ditzelfde spoor omdat boeren en loonwerkers meer uren draaien en meer bedieningscomfort vragen. Bij trekker-werktuigcombinaties is het vaak compromissen sluiten.

Werktuigen met een eigen krachtbron worden nog interessanter wanneer ze onbemand hun werk kunnen doen. In eerste instantie komen relatief simpele bewerkingen daarvoor in aanmerking. HWodKa denkt daarbij aan werktuigen voor bijvoorbeeld grondbewerking, onkruidbestrijding en veldtransport. Zo ontstaat een nieuwe categorie werktuigen met een eigen krachtbron die gaat concurreren met de trekker.

Onbemande voertuigen

Het zou volgens HWodKa mooi zijn wanneer ontwikkelaars van onbemande voertuigen voor de openbare weg meer belangstelling zouden tonen voor de landbouw. Daar kunnen beide partijen van profiteren. De landbouwsector biedt een mooie gelegenheid om nieuwe technologie in een afgebakend terrein te testen, terwijl de landbouw kan profiteren van nieuwe technologie om bewerkingen beter en op termijn ook goedkoper uit te voeren.

Het is een gemiste kans wanneer de aandacht van ontwikkelaars en financiers zich zou beperken tot de klassieke trekker, aldus HWodKa. Dat is het domein van de grote trekkerfabrikanten. Veel interessanter is de nieuwe categorie werktuigen voor nichemarkten. Nederland zou hier best een voortrekkersrol kunnen vervullen, meent HWodka.

Innovatieve akkerbouwers

De stichting HWodKa is opgericht in 2005 en is een initiatief van innovatieve Hoekschewaardse akkerbouwers. De stichting stelt zich ten doel om door middel van innovatie de vitaliteit van de grondgebonden landbouw te verbeteren en tegelijk voorwaarden te scheppen voor behoud en ontplooiing van natuur en landschappelijke waarden.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.