%27Gangbare+boeren+zijn+onze+grootste+klantgroep%27
Interview
© Eigen Foto

'Gangbare boeren zijn onze grootste klantgroep'

Steketee viert in 2019 zijn vijftigjarig jubileum. De schoffelspecialist ziet mechanische onkruidbestrijding ook in Nederland toenemen. Verkoopdirecteur Leonard Mol verwacht de komende jaren verdere groei.

Zijn jullie klanten vooral biologische boeren?

'In tegenstelling tot wat mensen denken is het overgrote deel van onze klanten gangbaar. Vooral in het buitenland. Een krimpend middelenpakket en nieuwe ideeën en inzichten zorgen ervoor dat schoffelen een comeback maakt.'

We beschikken over knappe koppen met praktijkkennis die goedwerkende machines bouwen waar de klant profijt van heeft.

Leonard Mol, verkoopdirecteur Steketee

Met de komst van rtk (real time kinematic)-gps-besturing zou je toch zeggen dat de camera verleden tijd is?

'Mensen hebben graag keuzevrijheid. Met de komst van gps zijn we juist meer camerabesturing gaan verkopen.
'In Nederland is gps van hoge kwaliteit. Hier snapt de boer dat je nauwkeurig moet zaaien voor het beste schoffelresultaat.

'In het buitenland loont een cameraschoffel eerder. Dan is er het schaalvoordeel.'

Voor Nederland is het dus niet zo interessant?

'We zien dat de interesse groeit. Bedrijven worden groter. Dit betekent dat ze meer gewassen op rijen of ruggen verbouwen, zoals suikerbieten, cichorei en wortelen.

'Een investering kan sneller uit. Bijna iedereen koopt compleet uitgevoerde machines. Sectiebesturing wordt bijna de standaard. Dat heeft ook weer met schaalgrootte te maken.'

• Lees ook: Goed schoffelen met boerenogen, gps of camera

Mogen we Steketee als nieuw merk voor een gewassensor opschrijven?

'De IC-Scout is niet bedoeld om met andere sensorsystemen te concurreren. Onze kracht zit hem in het feit dat we de stand van het gewas kunnen meten en direct daarop kunnen reageren.'

Gaan jullie de techniek verder benutten?

'Wanneer je met elkaar gaat zitten, bedenk je van alles. Het is zaak nuchter te blijven. Dat is onze kracht. We ontwikkelen stap voor stap, maar hebben een team van meerdere personen die met niets anders bezig zijn.'

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.