Bollensector+start+project+voor+precisielandbouw
Nieuws
© René Bouwmeester

Bollensector start project voor precisielandbouw

De bloembollensector start een project naar toepassing van precisielandbouw in de bollenteelt. Binnen dit project wordt gewerkt aan inzet van visiontechnieken, robotica, kunstmatige intelligentie en big data.

Het project draagt de titel Bollenrevolutie 4.0. Vertegenwoordigers van de deelnemende partijen hebben woensdag een intentieverklaring voor samenwerking getekend. Het project heeft een duur van vier jaar. De kosten bedragen 1.560.000 miljoen euro. De helft van dit bedrag wordt betaald door de overheid in het kader van de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen. De andere helft wordt door het bedrijfsleven bijeen gebracht.

De financiers van het project zijn brancheorganisaties KAVB en Anthos, de Bloembollenkeuringsdienst (BKD), Rabobank Bollenstreek, de Economic Board Duin- en Bollenstreek en de toeleveringsbedrijven Cremer Speciaalmachines bv, Machinefabriek Steketee bv en Agrisim bv.

Uitdagingen

De noodzaak om onderzoek te doen is ketenbreed aanwezig, constateert adjunct-directeur André Hoogendijk van KAVB. 'In de bloembollensector spelen meerdere uitdagingen tegelijkertijd die we willen aanpakken. Het gaat om kwaliteit, duurzaamheid en arbeid. Deze uitdagingen worden in de hele keten gevoeld.'

'Er zijn zorgen om de kwaliteit, want we hebben te maken met plantenziekten. De vraag naar duurzame bollen betekent dat we met minder input als mest en gewasbeschermingsmiddelen moeten werken. En het is steeds moeilijker om goede medewerkers te vinden, dus moeten we naar robotisering', geeft hij aan.

Demonstratiebedrijven

Het project wordt uitgevoerd door Wageningen UR in samenwerking met ondernemers. Er zijn vijf werkvelden benoemd. Die hebben te maken met 'ziekzoeken op het land', 'detecteren en verwijderen van zieke bollen in de schuur', 'datamanagement', 'het demonstratiebedrijf' en 'communicatie'.

Het is de bedoeling dat met hulp van ondernemers enkele demonstratiebedrijven worden opgezet waar de nieuwe kennis en machines kunnen worden getoond aan collega-ondernemers. De opzet zal vergelijkbaar zijn met de ForwardFarm, een demonstratiebedrijf van Bayer in Abbenes.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.