Precisielandbouw+is+in+Veenkoloni%C3%ABn+nog+ver+weg
Achtergrond
© Han Reindsen

Precisielandbouw is in Veenkoloniën nog ver weg

De toepassing van precisielandbouwtechnieken staat nog maar aan het begin. Dat geldt zeker voor de Veenkoloniën, werd vorige week duidelijk op de Zetmeelaardappeldag van Avebe in Valthermond.

Corné Kempenaar van Wageningen University & Research maakt bij precisielandbouw onderscheid in vier niveaus. Bij precisielandbouw 1.0 gaat het om gps-systemen, waarmee werkzaamheden makkelijker zijn uit te voeren. Veel akkerbouwers hebben deze.


Precisielandbouw 2.0 betreft bodem- en gewaskaarten, satelliet- en dronebeelden van gewassen, en opbrengstmetingen. Met eenvoudige beslismodellen zijn deze data te gebruiken voor plaatsspecifiek werken. Tijdens de lezing was er geen akkerbouwer die zich hiermee bezighoudt.

Veel verdienen

Kempenaar vindt dat jammer. 'Er zit een gat van 40 procent tussen de huidige opbrengsten en die onder optimale omstandigheden mogelijk zijn. Niet alles is haalbaar, maar met 10 à 20 procent is al veel te verdienen.'

Bij precisielandbouw 4.0 moeten telers informatie delen en dat is lastig

Corné Kempenaar, onderzoeker Wageningen University & Research

Precisielandbouw 2.0 biedt mogelijkheden om op input te besparen en de opbrengsten te verhogen. Besparen op bemesting en gewasbeschermingsmiddelen is mogelijk door naar de verschillen in een perceel te kijken: organische stof, kleigehalte, pH, stand van het gewas, opbrengsten en dergelijke.

Kempenaar: 'Uit de eerste ervaringen van de deelnemers aan de Nationale Proeftuin Precisielandbouw blijkt dat 10 tot 80 procent aan gewasbeschermingsmiddelen is te besparen, gemiddeld 23 procent. Bij stikstofkunstmest is dat 10 procent. Het bruto saldo is gelijk of iets beter.'

Big data

Precisielandbouw 3.0 werkt met nog meer precisie. Het is als het ware een stap van data naar big data. Door te werken met kaarten met een hogere resolutie, is het mogelijk om op plantniveau te gaan werken. Bijvoorbeeld het bestrijden van aardappelopslag in bieten met autonome machines.

De stap van precisielandbouw 3.0 naar 4.0 vraagt volgens Kempenaar om vertrouwen is samenwerking. 'Bij precisielandbouw 4.0 moeten telers informatie delen en dat is lastig. Er liggen duidelijk kansen, maar er is nog wel een stap nodig om die te verzilveren.'

Hoe taakkaarten maken?
Taakkaarten maken voor precisielandbouwtoepassingen kan op twee manieren. Telers kunnen een taakkaart handmatig maken met een softwarepakket, al of niet met hulp van een adviseur. In de praktijk gebeurt dit weinig. Van alle taakkaarten wordt 90 procent automatisch via een app met generieke beslisregels gemaakt.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.