Nationale+Proeftuin+Precisielandbouw+op+tournee
Achtergrond
© Han Reindsen

Nationale Proeftuin Precisielandbouw op tournee

Het toepassen van precisielandbouwtechnieken kost in het begin veel tijd. 'Het is wel plug, maar geen play', zegt akkerbouwer Bart van Loon uit Slootdorp, in de Kop van Noord-Holland. 'Soms ben je een dag aan het prutsen en regent het de volgende dag. In het tweede jaar ging het al een stuk makkelijker.'

De Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) ging deze week op tournee: dinsdag in Zeeland, woensdag in Noord-Holland en donderdag in Groningen. De belangstelling van boeren, adviseurs, onderzoekers en toeleveranciers was groot. Elke akkerbouwer kreeg rond de 150 belangstellenden op het erf.

Bart van Loon heeft een akkerbouwbedrijf van 150 hectare in Slootdorp. Binnen NPPL houdt hij zich bezig met variabel toepassen van bodemherbiciden en granulaat. 'Wat mij is tegengevallen? Er gaat veel tijd in zitten. Soms moet je een dag wachten vanwege de techniek. Die is er op zich klaar voor. Over de betrouwbaarheid van de data is nog verschil van mening.'

Middelbesparing

Van Loon heeft in 2018, het eerste jaar van NPPL, op 17 hectare variabel bodemherbiciden toegepast. Het leverde hem 10 procent middelbesparing op. Er was geen verschil in onkruiddruk, maar er was geen opbrengstverschil zichtbaar. Dit jaar zijn de resultaten op 19,5 hectare vergelijkbaar.

Je moet even wennen aan de wijze waarop de terminal en de machines met elkaar communiceren

Jean-Marie Michielsen, onderzoeker Wageningen University & Research

Bart van Loon geeft uitleg bij de uienrooier met opbrengstmeting.
Bart van Loon geeft uitleg bij de uienrooier met opbrengstmeting. © Han Reindsen

'Het kostte dit jaar gelukkig veel minder werk en moeite dan in 2018', zegt onderzoeker Jean-Marie Michielsen van Wageningen University & Research. 'Je moet even wennen aan de wijze waarop de terminal en de machines met elkaar communiceren. Dat gaat niet automatisch. Het kost tijd en geld. Variabel spuiten werkt prima bij een vaste trekker-terminalcombinatie. Niet als je gaat wisselen.'

Droogte

Variabel doseren van bodemherbiciden kan op basis van verschillen in het organischestofgehalte en/of lutumgehalte in een perceel. 'De middelbesparing weegt niet op tegen de kosten. Je hebt ook meeropbrengst nodig', zegt Michielsen. Vorig jaar is dat door de droogte niet gelukt.

Het variabel toedienen van granulaat is bij Van Loon vorig jaar en dit jaar niet gelukt. De satellietbeelden waren niet van voldoende kwaliteit om de valplekken door aaltjesbesmetting de detecteren en te identificeren. Dat komt omdat er in de Kop van Noord-Holland relatief vaak waterdamp in de lucht zit en er weinig satellieten recht overvliegen.

Zes akkerbouwers

Binnen NPPL hebben zes akkerbouwers sinds vorig jaar bestaande en nieuwe precisietechnieken in de praktijk toegepast. Met een tour hebben drie van hen hun ervaringen gedeeld met collega's en konden belangstellenden kennismaken met verschillende technieken.

Martin de Meijer uit het Zeeuwse Hoek houdt zich bezig met plaatsspecifiek granulaat, variabel bodemherbiciden en variabel loofdoden. Bart van Loon uit Slootdorp in Noord-Holland past plaatsspecifiek granulaat en variabel bodemherbiciden toe. Anselm Claassen uit het Groningse Vierhuizen heeft zich verder verdiept in het variabel poten van aardappelen. In het kader van NPPL krijgen de telers ondersteuning van deskundigen.

Elke dag was de tour goed voor rond de 150 belangstellenden.
Elke dag was de tour goed voor rond de 150 belangstellenden. © Han Reindsen

NPPL-projectleider Corné Kempenaar vertelt dat precisielandbouw geen doel op zich is. 'Het gaat om betere bedrijfsresultaten en invulling geven aan maatschappelijke doelen. Precisielandbouw moet het liefst zo autonoom mogelijk en op een zo klein mogelijke schaal. De adoptie in de praktijk gaat traag en dat is voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit reden om het te ondersteunen.'

Kat uit boom kijken

Kempenaar constateert dat veel technieken in de kast blijven liggen, omdat boeren eerst de kat uit de boom kijken. NPPL moet daar verandering in brengen. 'De mogelijkheden zijn veelbelovend: lagere kosten, hogere opbrengsten en het is beter voor het milieu en de kwaliteit van de producten.'

Er zijn ook beperkingen: variabel doseren van gewasbeschermingsmiddelen op basis van de spuitdruk mag in de praktijk vaak niet.

Simpel

Een akkerbouwer reageert: 'Met de Wingssprayer-techniek op een veldspuit kun je snel 30 procent aan gewasbeschermingsmiddelen besparen. Wat simpel kan, moet je simpel houden.'

Versnellen van adoptie
Het doel van het project 'Nationale Proeftuin Precisielandbouw' (NPPL) is om verduurzaming van de landbouw te stimuleren door versnelling van adoptie van precisielandbouw. De opdrachtgever is het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het project is in 2018 gestart met zes precisielandbouwtoepassingen op zes akkerbouwbedrijven. Dit jaar zijn er zestien deelnemers. De boeren krijgen ondersteuning van Wageningen University & Research. Uit de resultaten van het eerste jaar blijkt onder andere dat een besparing op gewasbeschermingsmiddelen mogelijk is van gemiddeld 23 procent, met een variatie van 10 tot 80 procent.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.