Big+data+maken+smart+farming+nog+slimmer
Achtergrond
© Han Reindsen

Big data maken smart farming nog slimmer

Telers hebben in de nabije toekomst niet voldoende aan groene vingers. Ze kunnen niet zonder big data. Objectieve gegevens van het gewas zijn nodig om de teelt verder te optimaliseren. Het maakt smart farming nog slimmer. Vooral in de glastuinbouw biedt dit mogelijkheden om teelten te automatiseren.

Tijdens de bijeenkomst 'Van precisielandbouw naar smart farming', dinsdag in Wieringerwerf, ging het project 'GreenPort Smart Farming Noord-Holland Noord' van start. Het project gaat vooral over hightech toepassingen, data en drones voor de agrarische sector. Het doel is om telers met meer kennis betere resultaten te laten behalen.

Frans Feldberg van de Vrije Universiteit Amsterdam wijst erop dat de ontwikkelingen op het gebied van big data snel gaan. Data zijn steeds gedetailleerder en sneller te verzamelen. Tegelijk is de rekenkracht steeds beter om de data goed te interpreteren. 'Data zijn nodig voor eigen innovatie en voor het ontwikkelen van nieuwe modellen. Data die we nu verzamelen, zijn te gebruiken voor zaken die nu nog niet bekend zijn', zegt Feldberg.

Versneld gebruik

In het project 'GeenPort Smart Farming Noord-Holland Noord' werken ondernemers, overheid, onderwijs en onderzoek samen aan de toepassing van hightech en data. De activiteiten moeten leiden tot een versneld gebruik van hightech toepassingen en datatechnologieën in de land- en tuinbouw.

Plantsensoren zijn in te zetten voor autonoom telen

Maxime Dedecker, 2Grow

De agrarische sector kan zo een bijdrage leveren aan de uitdagingen voor 2030 en verder op het gebied van bodem, water, gewasbescherming, nutriënten, klimaat en arbeid.

Beslissingen

Slimme toepassingen van smart farming moeten de kennis van telers versterken en helpen om de juiste beslissingen te nemen. Denk aan oplossingen voor vroege detectie van ziekte, toepassen van precisietechnieken voor bemesting, teeltoptimalisatie, opbrengstvoorspelling en toekomstige mogelijkheden.

Onder leiding van projectmanager Jeroen Noot helpen diverse organisaties bij het opzetten van een data- en kennisplatform en het ontwikkelen en toepassen van innovatieprojecten. 'Er komt veel op de land- en tuinbouw af. Data en precisielandbouw worden vaak gezien als oplossing. We willen van de deelnemers weten welke vragen er liggen', zegt Noot.

Droombeelden

Precisielandbouw is het toepassen van de juiste teeltmaatregelen op het juiste moment en op de juiste plaats. Het project in Noord-Holland gaat een stap verder en kijkt ook naar mechanisatie en automatisering. Alle techniek, data en kennis komen bij elkaar. 'In het project is ook ruimte voor droombeelden. Wat voor kennis is nodig om het waar te maken', zegt Noot.

Projectmanager Jeroen Noot geeft uitleg over het project 'GreenPort Smart Farming Noord-Holland Noord'.
Projectmanager Jeroen Noot geeft uitleg over het project 'GreenPort Smart Farming Noord-Holland Noord'. © Han Reindsen

Sommige droombeelden zijn al werkelijkheid. Het Belgische bedrijf 2Grow kan met sensoren meten of planten gezond zijn en hoe ze reageren op de omgeving. Het gaat om een sensor die de sapstroom meet en een sensor die de dikte van een stengel meet. Sinds kort beschikt 2Grow ook over microsensoren die de blad- en stengeldikte meten.

Parameters

Maxime Dedecker van 2Grow: 'Door de sapstroom en de stengeldikte realtime te monitoren, heb je vaste parameters die de gezondheid van de plant in kaart brengen. Dit biedt mogelijkheden om het klimaat in kassen te optimaliseren. Met de sensoren kunnen we telers een geautomatiseerd advies geven. Op termijn zijn plantsensoren in te zetten voor autonoom telen.'

Sensoren van 2Grow kunnen meten of een plant gezond is en hoe deze reageert op de omgeving.
Sensoren van 2Grow kunnen meten of een plant gezond is en hoe deze reageert op de omgeving. © Han Reindsen

Olaf van Kooten houdt zich bij hogeschool Inholland bezig met geautomatiseerd telen. Meetinstrumenten geven een objectief beeld van de toestand van het gewas. Daardoor is de productie in een kas gedurende een seizoen vrijwel constant te houden en dat levert de teler winst op. 'Met objectieve data is een betere afweging te maken tussen opbrengsten en kosten', zegt Van Kooten.

Risico

Vooral in de glastuinbouw verwacht Van Kooten steeds meer geautomatiseerde teelten. 'Telers in Nederland zullen daar niet als eerste mee beginnen. In Nederland is het risico relatief groot. Een opbrengst van 70 of 73 kilo tomaten per vierkante meter is een aanzienlijk verschil. In landen als Amerika of China zijn ze blij met 40 kilo per vierkante meter.'

Bij Inholland houdt Cock Heemskerk zich bezig met ziektedetectie met drones in een kas, belangrijk bij grote bedrijven. Als voorbeeld noemt hij het waarnemen van fusarium in orchideeën. Mensen kunnen gemiddeld 70 procent van de zieke planten waarnemen, terwijl techniek met een drone uitkomt op 95 procent.

Pootaardappelen

Ook in de akkerbouw is smart farming mogelijk. Niek Persoon van Amsterdam Green Campus en Koen van Boheemen van Wageningen University & Research (WUR) werken aan precisietechniek in pootaardappelen. Ze ontwikkelen een systeem dat de teler in staat stelt om de opbrengst per strekkende meter in plaats van per hectare te bepalen.

Daarmee kan de teler in de toekomst anticiperen op de beste (lokale) productiecondities. Daardoor is te sturen op een hogere opbrengst en kostenbesparing.

Natuurinclusief

Smart farming kan ook een bijdrage leveren aan natuurinclusief werken in de akker- en tuinbouw. Wijnand Sukkel van de WUR wijst op de proeftuin Agroecologie en Technologie in Lelystad. Hier worden bouwstenen onderzocht en ontwikkeld voor een ecologisch en economisch volhoudbaar landbouwsysteem. Onderzoekers kijken onder andere naar strokenteelt in combinatie met robots, kleine autonome werktuigen en drones.

Bij smart farming gaat het om precisielandbouw, mechanisatie en automatisering.
Bij smart farming gaat het om precisielandbouw, mechanisatie en automatisering. © Han Reindsen

'Ontwikkeling van precisielandbouw is nog onzeker'
De officiële start van het project 'Greenport Smart Farming Noord-Holland Noord' was dinsdag bij Loonbedrijf Sturm-Jacobs in Wieringerwerf. Het bedrijf is actief in de akkerbouw en de bollenteelt, doet werk voor Proeftuin Zwaagdijk, heeft een energieneutraal pand, maakt gebruik van hightech mechanisatie en is bezig met precisielandbouw. Precisielandbouw is volgens loonwerker Pim Sturm een kans om de hoeveelheden gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest te verlagen en tegelijk de opbrengsten te verhogen. 'Maar de richting waarin precisielandbouw zich gaat ontwikkelen, is nog onzeker.' Wachten is volgens Sturm geen optie. 'We moeten met precisietechnieken aan de gang. Dat kan alleen als we gaan meten, want meten is weten. Door data te vergaren, kun je anticiperen op verschillen binnen een perceel. Vroeger was je onbewust variabel kunstmest aan het strooien, met data kan dat bewust.'

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.